Online ontzorging
01:28
04-04-2019

Online ontzorging: Installaties gegarandeerd

Al worden gebouwinstallaties tegenwoordig steeds energiezuiniger, tegelijkertijd blijkt dat  nog veel energie verloren gaat. Vooral te wijten aan reactief functionerende besturingsapplicaties, meent Paul Straver, directeur van meet- en regelinstallatiebedrijf Webeasy uit Sliedrecht. ‘Monitoren is één, problemen kunnen ondervangen en voorkomen een volgende stap.’

Installatieautomatisering voor utiliteitsgebouwen wordt tegenwoordig gezien als désleutel tot energiebesparing. Immers: van regel- en meettechniek worden installaties ‘zelfdenkend’, zodat een gebouw nooit meer energie zou hoeven te gebruiken dan in principe nodig is. Toch gaat het vaak mis, in die zin dat er nog altijd veel onnodige kosten worden gemaakt. Zonde zegt Paul Straver, directeur van Webeasy. Hij is van mening dat met gebruik van de juiste software problemen niet alleen kunnen worden opgelost, maar beter nog: voorkomen kunnen worden. “Een algemeen probleem met nieuwe of gerenoveerde installaties is dat de functie ervan vaak nog onbekend is. Met als gevolg dat een gebouw al moet worden ingeregeld, terwijl het nog leegstaat. Dat is tot daar aan toe, maar waar het verder misgaat, is dat gebouwbeheer tijdens het gebruik achter de feiten aanloopt. En dat kost onnodig energie.”

Problemen ondervangen
Webeasy installeert regel- en meetapparatuur voor installaties van utiliteitsgebouwen. Daarvan zijn er meer inderdaad, maar het bedrijf uit Sliedrecht richt zijn pijlen mede op het traject waarin andere meet- en regelinstallateurs zich veelal minder thuis voelen: namelijk op de nazorg waarin de installatie vanuit de Cloud, op afstand dus, wordt gemonitord, bijgesteld en eventueel hersteld. Met de juiste software, benadrukt Straver. “De klant krijgt van ons een dashboard, met daarop alle mogelijke informatie betreffende de gebouwinstallatie. Die informatie is online opgeslagen, dus inzichtelijk vanaf elke gewenste locatie. Ik denk dat wij ons onderscheiden doordat de door ons gebruikte software ‘vooruit denkt’. Met andere woorden: wij kunnen problemen voorzien, zodat die niet verholpen hoeven te worden, maar voorkomen kunnen worden.”

Garantie
Webeasy opereert met de software vanuit een kosteloze nazorgperiode van 12 maanden. In die tijd wordt de installatie zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Vervolgens is het aan de klant voor de stappen erna: idealiter volgt dan een contract voor een onderhoudsperiode van minimaal een jaar. Met daarin eventueel opgenomen een garantiebepaling dat het genormaliseerde energieverbruik binnen de afgesproken hoeveelheid blijft. Straver: “Deze tool is perfect voor klein- tot grootschalige utiliteit en levert iedereen geld op. En daarin is Webeasy als installatieautomatiseerder uniek.”

Duurzaam
Deze unieke dienstverlening vanuit de Cloud bespaart naast energie ook onnodige onderhoudskosten tijdens de exploitatiefase. Daarnaast zorgt het optimaal functioneren voor een verlengde levensduur van de installatie en draagt het bij aan een maximaal comfort voor de gebruiker. Straver: “Allemaal zaken die bijdragen aan de duurzaamheid van onze gebouwen en installaties en een must in het kader van MVO”.

Installatie en Bouw Nederland partners

Performance in LightingHuygen