2015 02 04 10.11.32

2015 02 04 10.11.32

02:25
11-01-2016

Nijmegen | Zorgcentrum Huize Rosa

Zorgcentrum Huize Rosa in Nijmegen is in drie jaar tijd gefaseerd vervangen door nieuwbouw. Het nieuwe zorgcentrum bestaat grofweg uit twee onderdelen: de Woontoren en de Woongroepen. In de Woontoren zijn 56 appartementen ingericht voor ouderen die zorg vragen vanwege een lichamelijke beperking. In de Woongroepen wonen 39 ouderen met dementie.

Bij de realisatie van de nieuwbouw speelden duurzaamheid en energiezuinigheid een belangrijke rol, vertelt Toon van Hamont, projectleider werktuigbouwkundige installaties bij STB Installatietechniek. “Om hieraan te voldoen, hebben we onder andere een WKO-installatie voorzien met twee open bronnen. Deze bronnen zijn honderd meter uit elkaar gerealiseerd, om interferentie te voorkomen. Omdat in een verzorgingshuis de warmtevraag altijd groter is dan de koudevraag, hebben we op het platte dak van de technische ruimte een energiedak gerealiseerd. In de zomermaanden vangt dit dak de warmte van de zon op, die vervolgens in de warmtebron wordt geïnjecteerd. Hiermee wordt de onbalans tussen de warmte- en koudebron gecompenseerd.”

In het pand wordt gebruikgemaakt van vloerverwarming en vloerkoeling, vertelt hij. “Een installatie waar de bewoners – die voorheen over radiatoren beschikten – nog behoorlijk aan moeten wennen. Immers kun je bij vloerverwarming de temperatuur niet ‘even’ opdraaien. Bovendien is de warmtebeleving bij vloerverwarming anders. Lekker voor de radiator kruipen, is er niet meer bij.”

Balans
Het vinden van de juiste balans tussen een energiezuinige installatie en optimaal comfort voor ouderen, is volgens Van Hamont een item dat door de installatiebranche nog vaak wordt onderschat. “Een verzorgingshuis is een heel andere doelgroep dan een kantoorpand. Ouderen zitten veel stil en hebben het snel koud. Zeker in de periodes dat de temperatuur omslaat. Wie weet hoe we hier het best op kunnen inspelen, mag contact met me opnemen.”

Hij kijkt terug op een lang, maar prettig verlopen project. “De samenwerking met hoofdaannemer Hoedemakers bouw en ontwikkeling, E-installateur Verhoeven Elektrotechniek B.V. en alle onderaannemers verliep heel soepel.” Ton Huinink, projectdirecteur bij Verhoeven Elektrotechniek B.V. beaamt dat. In het project heeft zijn bedrijf een keur aan elektrotechnische en zorginstallaties voorzien. “Om die installaties in te passen in de beschikbare ruimte, was geen sinecure. Zo moesten naast de toegangsdeuren naar de appartementen niet alleen kabels worden voorzien voor de kaartlezers en de elektrische sloten, maar moest bijvoorbeeld ook de deurstand gedetecteerd worden. Bij calamiteiten ontgrendelen alle deursloten automatisch en worden deuren gesloten.”

De zorginstallatie bestaat onder andere uit drukknoppen op strategisch plaatsen in de ruimten, waarmee bewoners de verpleging kunnen alarmeren. “Maar ook bewegingsdetectie maakt deel uit van de installatie. Het zorgsysteem is gekoppeld aan een DECT-telefooninstallatie waardoor verpleegkundigen precies weten waar zij op elk moment nodig zijn.”

Stil contact
De automatische brandmeldinstallatie met rookmelders werkt op basis van stil contact, zodat in geval van calamiteiten bewoners niet in paniek raken, vertelt Huinink. “Dat is belangrijk omdat niet alle bewoners zelfredzaam zijn. Meldingen komen binnen op de DECT-telefoons van het zorgpersoneel, die vervolgens gepaste actie kan ondernemen.”

Tekst: Lieke van Zuilekom Beeldmateriaal: STB Installatietechniek

 


Bouwinfo
Opdrachtgever Zorgcentrum Huize Rosa
Uitvoering Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling
Installaties STB Installatietechniek, Verhoeven Elektrotechniek BV, Biral Pompen, Airview Luchtbehandeling

i-project-infov3Projectinfo

Circulatiepompen verzorgen warmte en koude in Huize Rosa
De nieuwbouw van zorgcentrum Huize Rosa in Nijmegen wordt verwarmd en gekoeld door 28 circulatiepompen van Biral Pompen B.V.. Conform de bestekeisen is gekozen voor de nieuwe ModulA pompen van Biral, vertelt accountmanager Philip van Lieshout.

“Met een EEI-waarde van ≤ 0,17 behoren onze ModulA-pompen tot de topcategorie ‘Best in Class’. Daarnaast is het eenvoudige bedieningsconcept uniek. Lokaal zijn de pompen met slechts drie knoppen te bedienen. Via een smartphone-App kan de pomp echter ook gedetailleerd worden ingeregeld en uitgelezen.”

Biral is in 1919 opgericht in Zwitserland. “Op het gebied van circulatiepompen voor verwarming, vuilwater-, fecaliën- en hogedruk centrifugaalpompen zijn wij marktleider in Zwitserland”, vertelt Van Lieshout. “En ook in andere West-Europese markten hebben we een goede marktpositie veroverd. We doen het vooral goed in de gebouwde omgeving, bij overheidsprojecten zoals scholen en zorggebouwen. Onze kansen liggen met name in projecten waarin kwaliteit, levensduur en operationele kosten leidend zijn.”

Uniek is de Biral Snel Service, vertelt hij. “Deze service is opgezet voor de vervanging van defecte pompen op plaatsen waar snel weer warmte/koeling geleverd moet worden. Tijdens kantooruren leveren wij, binnen één uur, een nieuwe pomp op locatie af, inclusief alle toebehoren. Buiten kantoortijden, in het weekend en tijdens feestdagen wordt binnen twee uur een nieuwe pomp op locatie afgeleverd.”

 

 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Installatie en Bouw Nederland partners

IMG 3557