08:35
13-03-2018

‘Nieuwbouw Ommelander Ziekenhuis Groningen staat bol van noviteiten’

Naast de rijksweg A7 aan de westzijde van Scheemda nadert de nieuwbouw van het Ommelander Ziekenhuis Groningen zijn voltooiing. De nieuwbouw vervangt vanaf komende zomer de bestaande ziekenhuislocaties in Delfzijl en Winschoten en is verdeeld in drie vleugels: de polikliniek en kantoren, het beddenhuis en de hot floor, met onder meer operatiekamers, spoedeisende hulp, voorzieningen voor beeldvormende diagnostiek en intensieve verpleging. 

Deerns is vanaf de start van het project tot en met de oplevering als adviseur verantwoordelijk voor de werktuigbouwkundige, elektrotechnische, regeltechnische en transportinstallaties in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Bepaald geen sinecure, volgens Vincent Jansen, Senior Projectmanager bij Deerns. Onder andere vanwege de korte doorlooptijden. “In maart 2013 zijn we gecontracteerd voor dit project en al in juni moesten we de bouwaanvraag indienen. In slechts drie maanden tijd hebben we – samen met onder meer de architect en constructeur – het voorlopig ontwerp gemaakt. Uniek voor een ziekenhuisproject, wat tevens geldt voor de ‘expert driven’ aanpak van de opdrachtgever. Vanuit het ontwerpteam hebben we een voorstel gemaakt voor de inrichting van het ziekenhuis, inclusief de voorzieningen voor de specifieke ruimten. Dit voorstel hebben we vervolgens besproken met alle gebruikers, waarna nog enkele zaken zijn geoptimaliseerd.” Ook heeft Deerns een conceptontwerp gemaakt voor de brandveiligheid, waarin de compartimentering en mogelijke vluchtroutes inzichtelijk zijn gemaakt, rekening houdend met o.a. looproutes, bufferzones en de beschikbaarheid van personeel op ieder moment van de dag. Uiteraard in nauw overleg met de brandweer, zodat in geval van calamiteiten snel en veilig geëvacueerd kan worden.

Energetisch ontwerp
In het installatieontwerp is maximaal rekening gehouden met de bouwfysica én typologie van de verschillende gebouwvleugels, vertelt Jansen. “Waar in de kantoren en poli’s vooral dagbedrijf is, worden de installaties in het beddenhuis 24/7 (lowcare) gebruikt, wat andere eisen stelt aan het ontwerp. Dat geldt tevens voor de (highcare) hotfloor, waar 24/7 beschikbaarheid en redundantie belangrijke voorwaarden zijn. Voor iedere vleugel hebben we een duurzaam, energie-efficiënt en flexibel maatpak ontworpen, die meegroeit of -krimpt met eventuele veranderingen in de toekomst en exact is afgestemd op o.a. de buitenschil, de mate van daglichttoetreding, et cetera.”

Warmte en koude voor de gebouwen wordt centraal opgewerkt en naar behoefte verdeeld, aldus Jansen. “Hiervoor hebben we een installatie met warmtepompen ontworpen, die we graag hadden aangesloten op een Warmte Koude Opslagsysteem. Vanwege de grondgesteldheid was dit echter niet mogelijk, waardoor we op zoek zijn gegaan naar een energetisch alternatief. Die hebben we gevonden in een korte termijn buffer met vaten, waarin warmte en koude tijdelijk opgeslagen kan worden.” Voor de warmwaterbereiding is gekozen voor elektrische geisers die de conventionele centrale opwekking en warmwatercirculatie vervangen. “Door de gebouwen loopt slechts een koudwaternet die continu wordt doorgespoeld. Hierdoor wordt het legionellabeheer aanzienlijk vereenvoudigd. Bovendien: doordat alleen warm water wordt bereid op plekken waar een warmwatervraag is, wordt energieverlies tot een minimum beperkt.”

Aardbevingsbestendig gebouw
Omdat het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen zich middenin een aardbevingsgebied bevindt, besloot de opdrachtgever tijdens de bestekfase om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. “Overal in het gebouw werden dilataties toegevoegd, waardoor ruimte-indelingen wijzigden”, vertelt Jansen. “Dit had grote gevolgen voor ons ontwerp, wat tevens geldt voor de aardbevingsbestendige montage van installaties, kanalen- en leidingwerk. Om te garanderen dat alle installaties eventuele bewegingen van het gebouw kunnen opvangen, hebben we de montage tot in detail omschreven. De kennis en ervaring die we hebben opgedaan met het aardbevingsbestendig bouwen van datacenters in het buitenland kwam hierbij goed van pas.”

Begin 2016 is gestart met de bouw. Tijdens de uitvoering verzorgt Deerns o.a. de directievoering en kwaliteitscontroles, conform de contract-/ontwerpspecificaties en in nauw overleg met opdrachtgever Ommelander Ziekenhuis Groningen.


i-project-infov3Projectinfo

Because we care’
In zorg- en ziekenhuisomgevingen worden steeds hogere eisen gesteld aan safety en security, om patiënten, personeel en processen te beschermen. Om dit optimaal mogelijk te maken, is maatwerk belangrijk, waarbij bijvoorbeeld elektronische toegangscontrole, camerabewaking, intercomsystemen, verpleegoproepsystemen en val- en dwaaldetectiesystemen slim gekoppeld worden met het bovenliggende Management Systeem. Als System Integrator kan Cruxin hier optimaal in voorzien, liefst in nauw overleg met installateur én opdrachtgever.

“Onze projecten starten steevast met een analyse van de klantvraag, om de onderliggende klantbehoefte inzichtelijk te krijgen”, vertelt Esther Berkman, Business Consultant bij Cruxin. “Op basis hiervan engineeren wij een oplossing op maat, waarmee klanten ook daadwerkelijk vooruit kunnen. Als onderdeel van technologiebedrijf TKH kunnen we hiertoe beschikken over de kennis en productoplossingen van diverse zusterbedrijven.”

“In onze oplossingen gaan safety, security, hospitality en efficiency hand-in-hand”, vertelt Technisch Consultant Hans de Waard. “Naast de daadwerkelijke toegangscontrole- en beveiligingssystemen bieden we hiervoor technieken die het personeel kunnen ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden, evenals systemen die bepaalde procedures afdwingen of (dementerende) patiënten helpen navigeren door het gebouw.”

De afgelopen jaren heeft Cruxin onder andere safety en security oplossingen geïntegreerd in het Westfriesgasthuis in Hoorn, Isala in Zwolle en het AMC in Amsterdam. Op dit moment is de System Integrator betrokken bij de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda.


Uitgebreid pakket pompen en installaties voor OZG
In de nieuwbouw van het Ommelander Ziekenhuis Groningen zijn diverse pompen en pompinstallaties van WILO Nederland B.V. geïnstalleerd, ten behoeve van de verwarmings-, koelings-, drinkwater- en vuilwaterinstallaties.

“We zijn al in de ontwerpfase door Kropman Installatietechniek benaderd om een kostenbegroting te maken voor de pompen en installaties in het ziekenhuis”, vertelt Jan Derlagen, National Account Manager bij WILO Nederland. “Na gunning van het project aan Kropman hebben wij – op basis van de systeemspecificaties – onze primaire aanbieding geoptimaliseerd en alle pomptechnieken geleverd.” Allereerst noemt hij de WILO-Stratos- en WILO-Stratos GIGA-pompen voor verwarming en koeling, die zich kenmerken door een zeer hoog rendement. “Waar het bestek een energie-efficiëntieklasse IE 4 voorschreef, halen de GIGA-pompen eenvoudig IE5, onder meer door de WILO ontwikkelde hoog-efficiënte EC-motor.”

Voor de tapwaterinstallaties heeft WILO toerengeregelde WILO-Stratos-Z-pompen geleverd. “Om overal in het gebouw een optimale drinkwaterdruk te garanderen, is een KIWA-conforme WILO-SiBoost Smart 4/4-Helix toerengeregelde 4-pomps drukverhogingsinstallatie geleverd. Een breektankinstallatie met RVS tanks zorgt dat het drinkwater niet rechtstreeks naar de laboratoria gevoerd kan worden.”

Voor het afvalwatertransport (zoals fecaliën) vanuit de kelderverdiepingen is een gesloten WILO-RexaLift FIT L1-10 vuilwaterunit geleverd. “Tot slot zijn in de bouwkundige vuilwaterputten van het ziekenhuis twee WILO vuilwaterpompen geïnstalleerd, inclusief benodigde componenten zoals een voetbocht, geleidesysteem en schakelkast. Alle materialen zijn just-in-time geleverd, in samenwerking met één van onze groothandelpartners.”


‘IT-infrastructuur Ommelander Ziekenhuis Groningen voldoet aan hoogste kwaliteit’

Totaaldistributeur Forehand Network Components & Devices werkt al jaren samen met installateur Harwig B.V.. Dit resulteert in het gezamenlijk maken van nieuwbouw- en renovatieprojecten, als het gaat om netwerkinfrastructuur en alle aanverwante producten. Zo ook bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen, waar Forehand de volledige IT-infrastructuur heeft geleverd op basis van de volledige glasvezelbackbone van Hexatronic (blown-fiber), de patchkasten van Rittal en ruim 200 km 6A-F/UTP-bekabeling met 4.000 netwerkaansluitpunten.

“We zijn al in een vroeg stadium bij het OZG-project betrokken, om mee te denken over de IT-infrastructuur”, vertelt Max Wegenaar, Accountmanager bij Forehand. “Samen met installateur Harwig, adviseur Deerns en de gebruiker hebben we de juiste bekabeling bepaald. Toekomstbestendig, met de hoogste kwaliteit en conform de internationale ISO11801 standaard, waarbij de netwerkbekabeling niet alleen de aansluitpunten voedt maar naar behoefte ook de verlichting, telefonie, toegangscontrole, et cetera. Deze ‘smart’ visie wordt ook door adviseur Deerns gedragen, met een hoogwaardig netwerk als resultaat. Door goede samenwerking en partnerschap hebben wij hierbij de productlevering en project- en installatieondersteuning verzorgd.”

“Alle producten zijn volgens een strakke planning op tijd op het project aangeleverd”, vertelt Wegenaar. “Tijdens de uitvoering heeft onze projectmanager het project regelmatig bezocht om de tussentijdse voortgang te rapporteren. Hierbij zijn de gebruiker, adviseur en installateur betrokken. Dit om een optimale installatie conform de voorschriften te waarborgen. Hierdoor wordt door leverancier van de netwerkbekabeling Siemon een garantiecertificaat afgegeven, waarmee de performance van het netwerk voor 25 jaar wordt gegarandeerd.” Klaar voor de toekomst!


Hoog rendement klimaatinstallatie voor Ommelander Ziekenhuis
Het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda bevindt zich middenin een gebied waarvan de bodemgesteldheid het toepassen van een WKO-installatie met bronnen onmogelijk maakte. Een duurzaam alternatief werd gevonden in de installatie van IBK BV, specialist in koelmachines, warmtepompen en koudetechniek.

“In opdracht van installatieadviseur Deerns heeft onze afdeling Airconditioning een duurzaam alternatief voor de WKO aangeboden, met een hoog rendement én warmteterugwinning”, vertelt Mark van Beijnum, Senior Account Manager bij IBK BV. “Dit alternatief is door Deerns overgenomen in het ontwerp en vervolgens toegepast in de uitvoeringsfase. In opdracht van Kropman Installatietechniek hebben wij o.a. twee zespijps-warmtepompen geleverd, waarmee gelijktijdig verwarmd en gekoeld kan worden, ongeacht de capaciteitsvraag. Hierbij wordt actief warmte uitgewisseld, met een hoge efficiency én energiezuinige installatie als resultaat.” De warmtepompen – leverbaar in een capaciteitsrange van 50-1.150 kW – zijn gekoppeld aan twee droge koelers die op het dak van de nieuwbouw zijn geplaatst. “Hier staan ook twee DX-condensors van IBK BV, in combinatie met onze split-opgestelde koelmachines”, vertelt Ferdinand Tibboel, Sales & Design Engineer bij IBK BV. “Om dit optimaal mogelijk te maken, hebben wij tevens het koeltechnisch leidingwerk tussen de koelmachines en condensors verzorgd.” De droge koelers en DX-condensors zijn in een V-opstelling geplaatst en kenmerken zich door een extreem laag geluidsniveau. Alle apparatuur is aardbevingsbestendig opgesteld.


Intelligent lichtmanagementsysteem voor Ommelander Ziekenhuis
Bij het ontwerp en de bouw van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda staan duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal. De verlichtingssturing speelt hierin een voorname rol. Niet voor niets onderzocht installatieadviseur Deerns al in de ontwerpfase diverse lichtmanagementsystemen, waarbij het systeem van Helvar Nederland als beste uit de bus kwam.

“Samen met Deerns hebben wij het bestek geschreven, waarna we via Kropman Installatietechniek en Harwig Installatiegroep het complete lichtmanagementsysteem mochten leveren en programmeren”, vertelt Martijn den Besten, Verkoopleider van Helvar Nederland. “Alle verlichtingsarmaturen in het Ommelander Ziekenhuis – van de entrees tot de beddenkamers, operatiekamers en kantoren – worden uitgerust met DALI drivers. Ons lichtmanagementsysteem zorgt ervoor dat de armaturen eenvoudig en snel met elkaar kunnen communiceren.” De verlichtingsarmaturen zijn dimbaar van nul tot honderd procent, vertelt hij. “Lichtniveaus kunnen eenvoudig aan de activiteit of doelgroep worden aangepast. In de ruimtes zelf, maar ook digitaal op afstand, wat het Ommelander Ziekenhuis maximale flexibiliteit biedt.”

Naast de standaard sensoren zijn in alle beddenkamers inputunits geïnstalleerd, die de aanwezige schakelaars (handmatige bediening, zwerfdetectie, …) kunnen overnemen. Den Besten: “Specifieke techniek maakt lichtschakelingen op bedniveau mogelijk. In noodgevallen kunnen artsen bovendien met één druk op de knop de verlichting opschakelen naar honderd procent waarna – dankzij de ingebouwde intelligentie – ook weer eenvoudig teruggeschakeld kan worden.”


‘Ommelander Ziekenhuis voldoet aan alle brandveiligheidseisen’
Na ruim een jaar bouwen nadert de nieuwbouw van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda zijn voltooiing. Onder andere de specialisten van BenDit Isolatietechniek BV zijn bij het project betrokken, om te garanderen dat het gebouw voldoet aan alle eisen rondom brandveiligheid. Voor Kropman Installatietechniek verzorgde BenDit de bouwkundige brandpreventie in het gebouw. In opdracht van Harwig Installatiegroep werden bovendien alle doorvoeringen brandwerend afgedicht.

“De bouwkundige brandpreventie omvat onder andere het lucht- en rookdicht afwerken van alle brandkleppen, koelleidingen, cv-leidingen en warm- en koudwaterleidingen, op de plaatsen dat de kleppen en leidingen door de brandscheiding gaan”, vertelt Arie Mulder, inkoop/verkoopverantwoordelijke bij BenDit Isolatietechniek BV. “Hierbij hebben we gebruikgemaakt van de gecertificeerde producten van Promat, waaronder een hybride brandwerende PROMASTOP-CC coating, die de voordelen van opschuimende en endotherme oplossingen combineert, PROMASTOP-CC steenwolplaten en PROMASEAL-AG opschuimende en isolerende elastomerische kit.”


Gertie de Wilde en Arnoud Bekkema zijn dagelijks op de projectlocatie in Scheemda aanwezig, om de werkzaamheden in goede banen te leiden.

Voor Harwig Installatiegroep heeft BenDit alle kabelgoten en elektraleidingen door de wanden en in de beddenopbouw van de ziekenhuisbedden brandwerend afgedicht. “Naast de Promat-producten hebben we hiervoor diverse Hilti-systemen toegepast, waaronder CFS-f Fx flexibele brandwerende schuimen en CFS-IS brandwerende opzwellende kit”, vertelt Mulder. “E.e.a. is zorgvuldig gedocumenteerd in een digitaal Hilti Firestop Documentation Manager logboek, waardoor de technische dienst van het Ommelander Ziekenhuis optimaal inzicht heeft in welke voorzieningen waar, door wie en op welk moment zijn aangebracht, inclusief bijbehorende certificeringen.”


‘Stekerbaar schakelmateriaal voor Ommelander Ziekenhuis Groningen’
PEHA behoort al jarenlang tot de top schakelaarmerken in Europa. “We hebben een groot marktaandeel in de medische sector”, vertelt Kees Lieshout, Sales Manager bij PEHA Elektro. “Met name in ziekenhuizen (>60%), waar we flinke toegevoegde waarde kunnen leveren.”

“Als enige schakelmateriaalfabrikant maken wij gebruik van fosforbronzen aardingsbeugels, waardoor een optimale contactdruk en uitgesproken hoge veerkracht gegarandeerd worden. Ook na jarenlang gebruik. Een belangrijk aspect binnen ziekenhuisomgevingen, waaronder operatiekamers. Verder is de kleur van de sokkel gelijk aan de bijbehorende afdekking, waardoor vergissingen tijdens het installeren nagenoeg uitgesloten zijn.”

Om de installateur nog verder te ontzorgen, heeft PEHA in 2007 haar Stekerbaar Installeren concept geïntroduceerd, in samenwerking met enkele partners. “Dit concept hebben we o.a. gepresenteerd aan installatie-adviseur Deerns, toen we kennis namen van de nieuwbouw van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG).” Ook zochten de medewerkers van PEHA contact met de technische dienst van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar tevens schakelmateriaal van PEHA is voorzien en dat in Scheemda met het OZG zal gaan samenwerken. “Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat Deerns ‘PEHA of gelijkwaardig stekerbaar schakelmateriaal’ heeft voorgeschreven in het bestek. Harwig Installatiegroep heeft dit advies overgenomen, waardoor snel en zonder faalkosten geïnstalleerd kon worden.”

Op dit moment beschikt PEHA als enige fabrikant over een KEMA-certificering voor het totale vernieuwde stekerbare Socket-Line Flex pakket.


Bouwinfo

Opdrachtgever Ommelander Ziekenhuis Groningen
Installatieadvies Deerns
Installaties Kropman (w), Harwig (e), IBK Groep, PEHA Elektro, Avf Water, Bendit Isolatie, Forehand, Helvar Lighting, Cruxin, WILO Nederland, Luinstra Watermanagement, Systemair

Tekst Lieke van Zuilekom    |    Beeld Sjoerd de Jonge / Deerns


Brandschoon systeemwater voor OZG Scheemda

Water levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal functioneren van werktuigbouwkundige installaties. Om uitval, storingen, corrosie en rendementsverliezen te voorkomen, is het dan ook van het grootste belang om een goede waterbehandeling en monitoring op installatiecomponenten toe te passen. Avf Water, specialist op het gebied van cv-, koel- en proceswaterbehandeling, weet er alles van. De expertise van het bedrijf wordt binnen het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda in de volle breedte toegepast. Tijdens het ontwerp én de uitvoering.


Jeffrey Ensing.

“Installaties worden steeds vaker uit verfijnde componenten opgebouwd”, zegt adviseur waterbehandeling Jeffrey Ensing namens Avf Water. “Dat maakt ze als gevolg van vuilafzetting echter ook storingsgevoeliger. Wij richten ons op het voorkomen van schade of bovenmatige slijtage van installatieonderdelen doordat ze in contact komen met in water aanwezig vuil. Daarnaast ondervangen we processen die het energetisch rendement van installatiecomponenten kunnen verslechteren.” Het zijn disciplines die ook tijdens de bouw van het OZG op basis van een samen met ingenieursbureau Deerns gemaakt preventieconcept werden ingezet. “Zowat alle mogelijkheden om de kwaliteit van water te sturen, zijn hier door ons benut”, aldus Ensing. “Zo hebben we groffilters toegepast en zijn deelstroomfilters gebruikt om rondzwevend vuil efficiënt uit de installaties te verwijderen. Verder zijn twee watercontrollers geïnstalleerd die de druk en gasinhoud van het systeem optimaal conditioneren en dus de waterkwaliteit constant houden.”

Doorspoelen
Avf voerde in Scheemda tevens een pre-commissioning uit, een uniciteit in een utiliteitsomgeving. Ensing: “Voorafgaand aan de activering van de systeembesturing hebben we door de gehele installatie water laten stromen. Dit met als doel om het vuil dat tijdens de bouw in de installatie is beland, weg te spoelen. Dat heeft niet alleen geleid tot een schone start, ook heeft de installatie al een performance geleverd vóórdat de daadwerkelijke commissioning aanving. Alles heeft immers al een keer gedraaid en is op druk geweest. Dat heeft de meet- en regelmensen van een veel bedrijfsklaardere installatie verzekerd dan doorgaans het geval is.”

Tekst Chris Elbers    |    Beeld Avf Water

Installatie en Bouw Nederland partners

Healthbox 3.0