04:10
19-03-2018

‘Moderne technieken blazen nieuw leven in voormalig Burgerweeshuis’

Aan het IJsbaanpad in Amsterdam-Zuid, vlakbij het Olympisch Stadion en de A10 is recent de transformatie van het voormalige Burgerweeshuis afgerond. Het Rijksmonumentale gebouw – een ontwerp van architect Aldo van Eyck (1918-1999) met een oppervlakte van ca. 6.300 m² BVO – biedt voortaan onderdak aan het hoofdkantoor en Noord-West regiokantoor van gebiedsontwikkelaar BPD. Bij de bouw stonden duurzaamheid, energiezuinigheid en respect voor de rijke historie centraal, waar de zusterbedrijven Klimaatservice Holland en Elektroservice Holland maximaal invulling aan gaven.

“Warmte en koude voor het pand wordt grotendeels opgewekt door een WKO-installatie, aangevuld met enkele cv-ketels”, vertelt Jan Nederveen, directeur Nieuwbouw bij Klimaatservice Holland. “Als afgiftesysteem is gekozen voor vloerverwarming en -koeling. Bij de relatief koudere buitenramen hebben we, om tochtverschijnselen te voorkomen, convectoren aangebracht waarin tevens een ventilatorelement is geïntegreerd.” Aanvullend op de WKO-installatie is een energiedak in het monumentale dak geïntegreerd, vertelt hij, die bij onbalans de WKO-bron regenereert.

Collectieve installatie, solitair gebruik
Het voormalige Burgerweeshuis is opgebouwd uit veertien paviljoens – de vroegere woongroepen van de weeskinderen – die in het huidige ontwerp zijn gehandhaafd. “Voor het project hebben wij een collectieve klimaatinstallatie gerealiseerd, met aftakkingen naar de verschillende paviljoens”, vertelt Nederveen, “zodat ieder paviljoen toch solitair geklimatiseerd kan worden.” Om in de gevraagde ventilatie te voorzien, zijn alle paviljoens uitgerust met een ventilatie-unit inclusief warmteterugwinning. Naast duurzaamheid speelden geluidsreductie én flexibel ruimtegebruik in de toekomst hierbij een centrale rol.

Ontsluiting via de kruipruimte
Uitdaging in het project was dat de gevel ongemoeid moest blijven en dat alle installaties volledig uit het zicht moesten worden weggewerkt. “We hebben actief gezocht naar mogelijkheden om het pand te ontsluiten. De kruipruimte bleek hiervoor de beste optie”, vertelt Nederveen. “Echter was deze ruimte erg nat en vuil, wat vroeg om een grondige sanering. Door een aantal toegangsgaten buiten het pand om naar binnen te graven, waarin tevens pompvoorzieningen zijn opgenomen, hebben we de kruipruimte toegankelijk en droog gemaakt. Voorts is op de bodem een folielaag aangebracht, met daaroverheen een vochtabsorberend schelpengrit. Zo ontstond een redelijke werkruimte van ongeveer een meter hoog.” In de kruipruimte zijn de infrastructuur voor verwarming, koeling en ventilatie evenals alle elektravoorzieningen aangebracht, vertelt hij. “Om te garanderen dat onze monteurs hun werkzaamheden Arbotechnisch verantwoord, veilig en aangenaam konden uitvoeren, hebben we diverse maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan voldoende kruipgaten, een goede bereikbaarheid (portofoons) en het gebruik van zoveel mogelijk kunststof materialen en knelverbindingen.”

Respect voor oude elementen
“Het complete installatiepakket in het voormalige Burgerweeshuis is vervangen”, vertelt Jan Blok, projectleider E bij Elektroservice Holland, dat onder andere de nieuwe licht- en krachtinstallaties, data-installatie, alarminstallatie, camerabewaking, toegangscontrole en brandmeldinstallatie realiseerde. “Hierbij hebben we getracht de oude, beeldbepalende interieurelementen zoveel mogelijk te behouden. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstaande lampen en betonnen wandlampen uit 1959, die we hebben gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de toekomst. Ook zijn er nieuwe betonnen armaturen gemaakt, in de oude uitstraling, om de esthetiek van vroeger terug te brengen. Het casco van de lampen is blijven staan, maar het binnenwerk is volledig vernieuwd waardoor de installatie weer jarenlang duurzaam vooruit kan.” Overal in het gebouw is LED-verlichting voorzien, vertelt hij. “Aanwezigheidssensoren zorgen dat nergens onnodig verlichting brandt.” De verlichting in de gangzones kan centraal worden in- en uitgeschakeld vanaf de centrale receptie, om het veiligheidsgevoel in het gebouw te borgen.


Het complete installatiepakket in het voormalige Burgerweeshuis is vervangen.

Alle paviljoens hebben hun eigen datavoorzieningen/patchkast gekregen, om flexibel gebouwgebruik in de toekomst mogelijk te maken. “Omdat het Burgerweeshuis nu slechts één huurder kent, hebben we alle patchkasten met glasvezellussen gekoppeld, waardoor BPD slechts één aansluiting nodig heeft”, vertelt Blok. “Alle elektrotechnische bekabeling is volledig uit het zicht weggewerkt. En ook aan de regels voor de beveiligingsinstallaties wordt voldaan, zonder de esthetiek van het gebouw te beïnvloeden.”


Uitdaging in het project was dat de gevel ongemoeid moest blijven en dat alle installaties volledig uit het zicht moesten worden weggewerkt.


Bouwinfo

Opdrachtgever Burgerweeshuis VOF
Architect Wessel de Jonge Architecten
Installaties Klimaatservice Holland (W) en Elektroservice Holland (E)
Oplevering december 2017
WKO-installatie GeoComfort BV, Installect Advies BV en Insted BV
Warmtepomp CIAT Nederland BV

Tekst Lieke van Zuilekom     |    Beeld Klimaatservice Holland en Elektroservice Holland


‘Voormalig Burgerweeshuis kiest voor  prefab bodemenergiesysteem’

Warmte en koude voor het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam wordt na de transformatie grotendeels opgewekt door een WKO-installatie, aangevuld met enkele cv-ketels. Het bodemenergiesysteem is ontworpen, geprefabriceerd en aangelegd door de zusterbedrijven GeoComfort BV, Installect Advies BV en Insted BV, in nauwe samenwerking met warmtepompleverancier CIAT Nederland BV.

“Vanwege de Rijksmonumentale status van het voormalige Burgerweeshuis mochten op het dak van het gebouw geen installaties worden opgesteld, waardoor bijvoorbeeld lucht/wateroplossingen niet mogelijk waren, vertelt Tim Ruytinx, Sales Engineer bij GeoComfort. “Een energetisch optimum werd gevonden in een bodemenergiesysteem, waarvoor installatieadviseur Hans van Dam Projectmanagement & Advies al in een vroeg projectstadium heeft afgestemd met Installect Advies BV. Samen hebben zij het installatieontwerp gemaakt, waarin duurzaamheid, energiezuinigheid, optimaal omgevingsmanagement en respect voor de historie centraal stonden.”

Monobron
Diverse aannemers schreven in op het project, dat uiteindelijk werd gegund aan de installatiecombinatie Klimaatservice Holland (W) en Elektroservice Holland (E). Ruytinx: “Klimaatservice Holland is een vaste opdrachtgever van ons. Samen hebben wij het ontwerp geoptimaliseerd, waarna we ook deze opdracht gegund kregen.”

Gekozen is voor een monobronsysteem, vertelt hij, waarbij warmte en koude in één bron worden opgeslagen. “Met deze oplossing spelen wij maximaal in op de drukke omgeving rondom het voormalige Burgerweeshuis, waarbij interferentie met bronnen van derden wordt voorkomen. Voor de realisatie van de bron hoefde slechts één boring verricht te worden, waardoor arbeidstijd en arbeidsgangen op de bouw werden geminimaliseerd.”

Beproefd concept
Om een optimale kwaliteit, bedrijfszekerheid en energiebesparing te kunnen garanderen, moeten bodemenergiesystemen met open bronnen en warmtepompen volgens GeoComfort volledig gestandaardiseerd geleverd en opgeleverd worden. “Waar maatwerksystemen vaak te maken hebben met fouten en kinderziektes, werken wij sec met beproefde installaties en meet- en regeltechniek van gespecialiseerde partnerbedrijven. Gezamenlijk hebben wij de afgelopen jaren al meer dan vijfhonderd projecten succesvol uitgevoerd, van advies en ontwerp tot en met (prefab) productie, installatie en service en onderhoud. In onze werkplaats in Wichmond worden alle installatieonderdelen, appendages en meet- en regelcomponenten onder de beste omstandigheden samengebouwd, waarna de WKO-SKID en in veel gevallen DYNACIAT warmtepomp op locatie slechts nog geassembleerd hoeven te worden. Doordat alle componenten zeer compact worden samengebouwd, wordt het ruimtebeslag in de technische ruimte bovendien tot een minimum beperkt. Zo spelen we maximaal in op de LEGOlisering van de bouw.”


De warmtepomp betreft een product uit de DYNACIAT-serie van CIAT Nederland BV.

Vernieuwde warmtepompserie
In dit project heeft GeoComfort een GeoThermic monobron type GT20 gerealiseerd, tot een diepte van circa 165 meter. De monobron wordt gecombineerd met een GeoWP135-SKID inclusief bijbehorende regeltechniek, die zorgt voor de hydraulische koppeling van de WKO, de warmtepomp en het gebouw. De warmtepomp betreft een product uit de DYNACIAT-serie van CIAT Nederland BV. “Deze warmtepompserie is recent volledig vernieuwd”, vertelt Paul ’t Hart, Algemeen Directeur van CIAT Nederland BV. “Waar de reeks tot 200 KW tot midden vorig jaar slechts tien modellen telde, zijn dit er nu maar liefst zeventien. Hierdoor kunnen we de gevraagde capaciteit van een installatie nog dichter benaderen, met een zeer energetische installatie als resultaat. Ook de nieuwste DYNACIAT types zijn inmiddels door GeoComfort in bestelling genomen.”

In dit project is gekozen voor de DYNACIAT LGP 400V warmtepomp, die een verwarmingsvermogen levert van circa 135 kW en een koelvermogen van circa 100 kW. Aanvullend op de WKO-installatie is een energiedak in het monumentale dak geïntegreerd, die bij onbalans de WKO-bron regenereert.

Tekst Lieke van Zuilekom   |    Beeld GeoComfort BV en CIAT Nederland BV

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Installatie en Bouw Nederland partners

Hertek