02:44
12-01-2018

Maatwerk in noodstroominstallaties | ‘Voor onze klanten is het prettig om één aanspreekpunt te hebben’

Een juiste noodstroominstallatie is vrijwel altijd een kwestie van maatwerk. Een datacenter vereist bijvoorbeeld een technisch andere installatie dan een ziekenhuis. Brinkmann & Niemeijer Motoren begeleidt zijn klanten in dit traject van A tot Z. “Wij ontzorgen onze opdrachtgevers.” 

Wanneer het hoofdnet onverhoopt wegvalt, is het van groot belang dat de stroomvoorziening wordt overgenomen door een noodstroominstallatie. Het meest geschikte systeem is afhankelijk van de toepassing waarvoor deze bedoeld is. Advisering over de juiste installatie en het vervolgens samenstellen daarvan is een vakgebied waar B&N volledig in thuis is. Van standaard noodaggregaten van 20 kW voor bijvoorbeeld een klein agrarisch tot complexe noodstroominstallaties van in totaal 10.000 kW voor een academisch ziekenhuis: voor al deze toepassingen heeft B&N een passende oplossing.

Lange historie
Het in Twello gevestigde bedrijf heeft een lange historie. In 1828 werd B&N  opgericht als bedrijf in agrarische machines. Toen de eerste dieselmotoren op de markt kwamen, ging het bedrijf zich daar volledig op richten. “Eerst leverden we alleen de motoren, maar dat zijn we steeds verder gaan uitbreiden. Nu bouwen we complete generatorsets voor de scheepvaart en de aannemerij en hebben we noodstroominstallaties als derde primaire bedrijfstak”, vertelt sales manager Alex Brouwer.


Plaatsing B&N aggregaat op SVRZ locatie Molenhof in Zaamslag.

B&N kan het complete traject verzorgen, van het ontwerp tot en met het onderhoud van een noodstroominstallatie. “Standaard aggregaten kopen we in, de complexere systemen bouwen we zelf in Twello. We zijn onafhankelijk en dus niet aan een specifiek merk gebonden. Voordeel daarvan is dat we per project de meest geschikte componenten kunnen selecteren en het systeem zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. Onze klanten vinden het bovendien prettig dat ze maar één aanspreekpunt hebben voor de volledige installatie. Dit geeft veel duidelijkheid en komt de efficiëntie ten goede.”

Zes zorgcentra
Een mooi voorbeeld van zo’n traject vindt de sales manager de installatie die werd geleverd aan zes locaties van zorgorganisatie SVRZ in Zeeland. Omdat het bestaande locaties betreft die volop in bedrijf zijn, was de implementatie geen eenvoudige opgave. Zo moest het invlechten van de omschakeling tussen netvoeding of generatorvoeding plaatsvinden in de hoofdverdeler, maar ondertussen moest de stroomvoorziening gewaarborgd blijven. Brouwer: “We hebben voor iedere locatie vooraf een uitgebreide vermogensmeting uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van het opgenomen vermogen. Hierop hebben we een noodstroomvoorziening ontworpen die exact past bij de betreffende locatie. Nadat het NSA, de bekabeling en de omschakelkast geïnstalleerd waren, is de noodstroominstallatie gekoppeld met de hoofdverdeler. Hiervoor is eerst met tijdelijke aggregaten de stroomvoorziening overgenomen. Tijdens de ombouw is slechts 2 x 15 minuten de stroomvoorziening onderbroken geweest. We hebben dit project in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, het energiebedrijf en de installateur succesvol afgerond.”


Vermogensmeting op locatie.

Ziekenhuis Rivierenland
Een project met een grotere omvang is de renovatie van de noodstroominstallatie van het Ziekenhuis Rivierenland. Dit ziekenhuis heeft drie poliklinieken en speelt een belangrijke rol in de gezondheidszorg in de regio Midden Betuwe. Eén van de twee bestaande noodaggregaten was verouderd en moest vervangen worden. B&N kreeg de opdracht gegund om het oude NSA te vervangen, General Electric leverde de nieuwe noodverdeler met besturing en Croonwolter&dros de elektrische installatie.

Tijdens de werkzaamheden moest de stroomvoorziening naar het ziekenhuis gewaarborgd blijven én een noodstroomvoorziening moest steeds beschikbaar zijn. Hiervoor heeft B&N twee tijdelijke NSA’s opgesteld. Omdat ook de besturing vervangen moest worden, is tevens voorzien in een tijdelijke net-noodbesturing.

Het nieuwe NSA is gebouwd met een Cummins motor en Mecc Alte generator. Naast de betrouwbaarheid van deze combinatie is de snelle opstart een pluspunt. Het NSA is voorzien van een Deep Sea besturingsmodule en geschikt voor synchronisatie en netparallelbedrijf. Ook het bestaande NSA is omgebouwd en voorzien van DSE-besturing voor optimale onderlinge samenwerking. Brouwer: “Omdat het omschakelen en testen dusdanig veel impact heeft op de bedrijfsvoering van het ziekenhuis, moesten de testmomenten maanden van tevoren ingepland worden. Voor het ziekenhuis betekent dit een zeer uitgebreide risico-inventarisatie en evaluatie. Uiteindelijk is bij het testen van de noodstroominstallatie slechts een spanningsonderbreking van 2 x 15 seconden geweest en bij het testen van de nieuwe installatie slechts 1 x 10 seconden!”


Aanlevering nieuwe NSA.

Verplichte keuring
Een nieuwe ontwikkeling is de sinds kort verplichte periodieke keuring van noodstroomaggregaten. In het Activiteitenbesluit is recent opgenomen dat alle vast opgestelde noodstroomaggregaten met een vermogen hoger dan 20 kW, ook indien ze minder dan 500 draaiuren per jaar draaien, vallen onder de keuringsplicht inzake Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). “Deze keuring bestaat al even, alleen waren er nog maar weinig partijen bevoegd om deze uit te voeren. Wij verzorgden deze keuringen op dit moment al voor onze klanten met behulp van een extern bureau, echter binnenkort zijn we gecertificeerd om ze zelf uit te voeren. Daarmee kunnen we een extra service bieden aan onze klanten”, besluit Brouwer.

Voor meer informatie www.bnmotoren.nl.


Afvoer van bestaande NSA.

Tekst: Margot Visser    Beeldmateriaal: Brinkmann en Niemeijer

Installatie en Bouw Nederland partners

Workshop EPC en BENGBIM