03:40
06-06-2017

Lage rookdichtheid voor meer veiligheid in geval van brand

Bij een brand zijn doorgaans niet de vlammen, maar de rook fataal. 95% van de sterfgevallen door brand wordt veroorzaakt door rook. Een lage rookdichtheid kan bij brand voor ingesloten personen het verschil tussen leven en dood betekenen. Wanneer er een brand uitbreekt, blijven er slechts enkele minuten over om te vluchten want drie ademhalingen met sterk giftige rook kunnen al dodelijk zijn. Voor slachtoffers en brandweerlieden kan het snel vinden van vluchtwegen het verschil tussen leven en dood betekenen. In de Europese brandclassificatie wordt dit feit erkend. Daarom worden voor de beoordeling van het brandgedrag van bouwstoffen niet alleen de brandbaarheid, maar ook de rookdichtheid en de zogeheten brandende druppels of deeltjes getest.

De wetgevers in veel Europese landen hebben inmiddels erkend dat rook potentieel veel gevaarlijker is dan het vuur zelf. Daarom hebben zij in bouwvoorschriften de eisen aan rookontwikkeling van gebruikte bouwproducten aangescherpt. In Nederland zijn de eisen voor nieuwbouw opgesteld in het bouwbesluit 2012. Deze zijn voor nieuwbouw opgesteld volgens de NEN 13501-1, met als zwaarste brandklasse de klasse B (C en D zijn minder zware klassen) en als zwaarste rookklasse de klasse s2 (S1 is zwaarder maar wordt in Nederland niet geëist).

Armacell

Nieuwe veiligheidsnorm in technische isolatie
Armaflex Ultima levert een belangrijke bijdrage aan het veiligheidsniveau op het gebied van brandpreventie in gebouwen. Met de nieuwe gepatenteerde Armaprene-technologie is het Armacell voor het eerst gelukt het dilemma tussen een hoge vlamwerendheid en minimale rookontwikkeling op te lossen. Armaflex Ultima voldoet als eerste elastomeerproduct op de markt aan brandklasse B/BL-s1,d0. Het moeilijk ontvlambare isolatiemateriaal heeft in vergelijking met een standaardproduct een 10 keer lagere rookontwikkeling. En nu is het eerste flexibele technische isolatiemateriaal met een extreem lage rookdichtheid ook verkrijgbaar als compleet assortiment voor B/BL-s1,d0. Omdat de testwaarden ten aanzien van brandgedrag en rookontwikkeling voor isolatieplaten aanzienlijk lager moeten zijn dan voor slangen, had Armacell met de platen een brandklasse B-s2, d0. Nu presenteert het bedrijf ook een isolatieplaat die voldoet aan de Europese brandtest B-s1, d0. Het gecoate materiaal heeft bovendien een hogere mechanische belastbaarheid dan traditionele elastomeerproducten.

Voor isolatie van leidingen met een grote buitendiameter (> 89 mm ≤ 300 mm) biedt Armacell bovendien zogeheten ‘open slangen’, ongecoate slangen die aan één kant open zijn en eveneens voldoen aan brandklasse BL-s1, d0. Nieuw in het assortiment zijn ook slangen en platen met een isolatielaag van 32 mm dikte. Naast slangen en platen in standaard- en zelfklevende uitvoering zijn ook de beproefde Armafix-leidingdragers verkrijgbaar in een Ultima-variant. De systeemoplossing voor ophanging van leidingen wordt nu vervaardigd met een steunsegment van gerecycled PET schuim.

Armacell

Duurzaam bouwen heeft de toekomst
Armaflex Ultima is niet alleen wat betreft brandpreventie het veiligste elastomeerproduct op de markt, ook ten aanzien van ecologische en gezondheidsaspecten biedt het de grootste veiligheid. Als enige producent van flexibele technische isolatiematerialen presenteert Armacell nu milieuproductverklaringen die gebaseerd zijn op een onafhankelijk gecalculeerde ecologische balans. Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declaration, EPD) worden in de bouwbranche steeds belangrijker. Ze weerspiegelen de milieueffecten van bouwproducten op transparante wijze, onafhankelijk en controleerbaar en bevatten gedetailleerde informatie met gefundeerde cijfers en gegevens. Als ‘Paspoort van Duurzaamheid’ vormen EPD’s de basis voor de planning van ecologisch verantwoorde gebouwen in overeenstemming met certificeringssystemen als LEED, BREEAM, HQE of DGNB. Daarmee biedt deze fabrikant van isolatiemateriaal een hoge mate van transparantie en beschikken architecten en aanbestedingsdiensten over betrouwbare informatie voor het ontwerpen van duurzame bouwprojecten. Tegelijkertijd zijn de EPD’s voor het bedrijf een aansporing om de milieukenmerken van de producten continu te blijven verbeteren. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe vlamvertragende systemen met een verbeterde werking voldoet Armaflex Ultima aan de hoogste brandclassificaties zonder toepassing van gebromeerde vlamvertragers. Bovendien is Armaflex Ultima PVC-vrij. Bij de ontwikkeling van producten hanteert Armacell veel hogere maatstaven dan de bestaande wettelijke voorschriften ten aanzien van grenswaarden voor chemicaliën en worden onschadelijke eigenschappen van de producten voor de gezondheid en het milieu gecontroleerd. Armaflex Ultima voldoet aan de strenge eisen van het Zweedse BASTA, het onafhankelijke evaluatiesysteem voor de milieueffecten van bouwproducten, en het staat op de lijst van Byggvarubedömningen (BVB), het Zweedse instituut voor evaluatie van duurzaamheid van bouwmaterialen, en het Zwitserse ecolabel Minergie.

Oplosmiddelvrije accessoires voor een duurzaam isolatiesysteem
Voor de installatie van Armaflex Ultima zijn lijmen ontwikkeld die speciaal op de nieuwe schuimkwaliteit zijn afgestemd. Naast de klassieke Armaflex Ultima 700-lijm voor een breed temperatuurbereik en Armaflex Ultima RS850, een gelachtige krachtige lijm voor een schone, niet druppende verwerking, biedt Armacell als eerste fabrikant van elastomere isolatiematerialen een oplosmiddelvrij product. Armaflex Ultima SF990 voldoet aan de strengere eisen van de Green Building-programma’s ten aanzien van milieu- en gezondheidsvriendelijke eigenschappen van toegepaste bouwstoffen en werd onlangs door het Zwitserse ecobeoordelingssysteem Minergie als ‘zeer geschikt’ (1e prioriteit volgens ECO-BKP) beoordeeld. Helemaal nieuw in het assortiment accessoires is een oplosmiddelvrije speciale reiniger: met het reinigingsmiddel Armaflex SF kunnen vervuilde oppervlakken van technische installaties maar ook van isolatiematerialen worden gereinigd. Zo wordt een perfecte hechting van de lijm gewaarborgd. Voor een gerichte en zuinige dosering wordt het reinigingsmiddel geleverd in een praktische spuitfles.

Armacell

Armaflex LS: Beperkte rookontwikkeling
Naast het premium product Armaflex Ultima, dat wereldwijd als eerste elastomere isolatiemateriaal de beste brandklasse BL-s1,d0 voor organische producten bereikt, heeft Armacell met Armaflex LS ook een product met de brandklasse BL-s2, d0. Het nieuwe Armaflex LS voldoet hiermee aan de eisen van het bouwbesluit 2012 ten aanzien van de brand en rookeisen voor bouwmaterialen in nieuwbouw.

Nadat Armacell eerst Armaflex LS-isolatieslangen heeft ingevoerd, wordt het assortiment nu afgerond met platen in een standaard- en een zelfklevende uitvoering. Er worden isolatieslangen en -platen aangeboden met een isolatiedikte van 9 tot 32 mm. Bovendien is ook een zelfklevende tape verkrijgbaar met de kwaliteit van Armaflex LS.

Tip: Momenteel vraagt Armacell ook met een internetcampagne op www.armacell.eu aandacht voor het belang van rookarme isolatiematerialen voor de veiligheid van personen in gebouwen.

Over Armacell
Armacell is een wereldwijd leidende producent van flexibel isolatiemateriaal op het gebied van de isolatie van installatie en op het vlak van technische schuimen. In 2016 behaalde het bedrijf, dat momenteel ongeveer 3.000 medewerkers in dienst heeft en met 25 productievestigingen vertegenwoordigd is in 16 landen, een netto-omzet van 558,6 miljoen euro.

Armacell

Behalve ARMAFLEX als wereldwijde marktleider voor flexibele technische isolaties biedt Armacell ook thermoplastisch isolatiemateriaal, ommantelingssystemen, oplossingen voor brand- en geluidsisolatie en speciale schuimen voor een groot aantal industriële toepassingen. In de afgelopen jaren heeft de onderneming nieuwe isolatiesystemen ontwikkeld voor de olie- en gasindustrie, kernschuimen voor composietmaterialen en rookarme producten die een nieuwe standaard voor de industrie hebben gezet.

De producten van Armacell dragen wereldwijd bij aan de verbetering van efficiënt energiegebruik.

Meer informatie over Armacell vindt u op www.armacell.eu of www.armacell.com/nl.

Installatie en Bouw Nederland partners

Stekerbaar installeren