Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
HV-oplossingen gaan strijd aan met overvol energienet 

HV-oplossingen gaan strijd aan met overvol energienet 

Complete oplossingen én uitgebreide dienstverlening op het gebied van energieopslag

Je hebt de problemen vast al voorbij zien komen: veel bedrijven willen hun productiecapaciteit uitbreiden, maar krijgen hiervoor geen zwaardere aansluiting. Nieuwe woonwijken moeten jaren wachten op een nieuwe aansluiting omdat het net overvol is. En bedrijven in de bouw en infra zoeken naarstig naar oplossingen om hun schone en emissiearme of emissieloze bouwmaterieel te kunnen voeden. Top Systems biedt hier een oplossing voor met Top HV Systems, een nieuwe BV met complete oplossingen én een uitgebreide dienstverlening op het gebied van off-grid en hybride systemen (OHS), energieopslagsystemen (ESS) en thuisbatterijen (HES). “Met onze accusystemen beschikken bedrijven én particulieren over een slimme en doeltreffende buffer, die oplaadt op het moment dat er minder stroomvraag is en ontlaadt op piekmomenten”, vertelt David van Manen, Commercieel Technisch Engineer HV bij Top HV Systems. “Hierdoor wordt overbelasting van het net ondervangen.”

Top HV Systems richt zich op industriële, utiliteits- en woningbouwprojecten met te kleine of zonder netaansluitingen. Maar ook op zakelijke en particuliere gebouwbezitters die hun eigen opgewekte energie willen opslaan voor eigen gebruik en/of die hiermee willen handelen. “Met vermogens tot 4000 kW en een opslagcapaciteit tot 8.1 MWh kunnen we elke energievraag snel en efficiënt invullen”, vertelt Jondal Simons, Senior Technical Engineer HV bij Top HV Systems. “Hierbij kunnen klanten niet alleen vertrouwen op een volledig geassembleerd systeem, inclusief lithium-ion-accu’s, omvormers, zonne-laadregelaars, bekabelingen, energiemeters en bijbehorende software, maar ook op een brede projectondersteuning. Al onze HV-systemen voldoen volledig aan de nieuwe PGS 37-1-richtlijn voor een veilige opslag van elektriciteit in energieopslagsystemen.”

Automatic Transfer Switch (ATS).

Uitgebreide projectondersteuning

“Wij kijken graag samen met de klant naar de juiste locatie voor het HV-systeem, rekening houdend met de gestelde eisen in de PGS-richtlijn”, vertelt Van Manen. “Ook verzorgen wij de juiste informatie voor de omgevingsvergunning én toestemming van de brandweer en veiligheidsregio. Hierdoor zijn klanten verzekerd van een optimaal werkend systeem, dat aan alle eisen en richtlijnen voldoet. Ongeacht of men kiest voor een OHS, ESS of HES.”

Off-grid en hybride systemen

Onder OHS vallen de zogenaamde off-grid en hybride systemen, die vaak een afwijkend doel maar een vergelijkbare opbouw kennen. “De off-grid systemen worden met name toegepast door woningbezitters die zoveel mogelijk zelfvoorzienend willen wonen en niet langer afhankelijk willen zijn van een energieleverancier”, weet Van Manen. “In de meeste gevallen wordt hierbij de combinatie gemaakt met zonnepanelen voor de energieopwekking. Op bewolkte dagen, wanneer de zon onvoldoende toereikend is, kan een generator verlichting bieden door het accusysteem in korte tijd en in vollast weer op te laden.”

100 kW energiesysteem, klaar om ingezet te worden.

Emissieloze bouwplaats en infraprojecten

De hybride systemen zijn bij uitstek geschikt voor bouw- en infraprojecten waar geen of een beperkte netaansluiting voorhanden is en/of waar traditionele generatoren niet (meer) wenselijk zijn. Bedrijven in de bouw en infra kunnen sinds mei vorig jaar subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen en bouwvoertuigen. Van elektrische shovels en graaf- en heimachines tot betonmixers en kieptrucks. En ook energiesystemen met een accucapaciteit van >50 kWh komen in aanmerking voor de subsidieregeling. Top HV Systems speelt hier bijvoorbeeld op in met een plug-and-play energiemodule, die in iedere bouwplaatscontainer geplaatst kan worden. De energiemodule doet vervolgens dienst als standalone 3-fase bouwaansluiting (90 kW t/m 4000 kW) waarbij een generator de piekvragen opvangt. Simons: “Bouw- en infrabedrijven kunnen op deze manier tot 90% besparen op de draaitijd van de generator, wat resulteert in 90% minder uitstoot van stikstof, CO2, zwavel, roetdeeltjes en andere fijnstof uit uitlaatgassen. Ook wordt geluidsoverlast voor de omgeving tot een minimum beperkt en kan flink bespaard worden op onderhoud.”

Omvormer rack van een 90 kW energiesysteem.

Peakshaving systemen

Naast off-grid en hybride systemen biedt Top HV Systems ook peakshaving systemen. Deze systemen worden steeds populairder in nieuwe woonwijken, waar een juiste netaansluiting steeds langer op zich laat wachten. “In dit geval kijken wij graag met de klant mee naar hoe de energiebehoefte in de komende jaren ingevuld kan worden”, aldus Van Manen. “Maar ook naar welke impact en kosten dit meebrengt voor het volledige project. Hoe kunnen we garanderen dat bewoners comfortabel kunnen wonen, totdat hun netaansluiting wordt verzwaard?” In veel gevallen gaat het hierbij om overbruggingsperiodes van 3 tot wel 10 jaar, weet hij. “Daarna kunnen de peak-shaving systemen behouden en benut worden als energieopslagsysteem (ESS).”         

Lithiumbatterijen die onder andere gebruikt worden in een HV-systeem.

Energieopslagsystemen (ESS)

Voor (productie-)bedrijven zijn het steeds vollere stroomnet en bijbehorende beperkingen vaak reden om te kiezen voor Energy Storage Systems (ESS). “Steeds meer bedrijven kunnen geen (extra) aansluiting krijgen”, weet Simons. “Wie (verder) wil verduurzamen, automatiseren of groeien, moet daarom op zoek naar alternatieven.” Voor deze bedrijven kan ESS verlichting bieden, aldus Van Manen. “Het ESS functioneert in dit geval als netondersteuning, door het opvangen van piekbelastingen in het energiegebruik.” Ook biedt ESS uitkomst voor bedrijven en eigenaren van woningen die de hoge kosten voor of lange aanlegduur van extra netcapaciteit bij een grootverbruikaansluiting willen ondervangen. “Immers profiteren zij van tijdelijk extra vermogen, zonder dat hun aansluiting verzwaard hoeft te worden. Wanneer dit goed gedimensioneerd en gemonitord wordt, is op kritieke momenten altijd voldoende stroom beschikbaar.”

In de meeste gevallen wordt het ESS gevoed door grote aantallen zonnepanelen. Hierdoor kan het voorkomen dat op zonnige dagen de accu’s vol raken, waardoor alsnog moet worden teruggeleverd. Op bedrijfsniveau verwachten Van Manen en Simons dat in plaats hiervan steeds meer laadpleinen aan het ESS gekoppeld zullen worden om het overschot aan zonne-energie nog nuttiger te besteden.

Omvormer rack van een 90 kW energiesysteem op locatie.

Thuisbatterijen

In een tijd van stijgende woonlasten wordt Nul-op-de-Meter wonen steeds populairder. In navolging van vloer-, dak- en spouwmuurisolatie investeren steeds meer bewoners in zonnepanelen, die ook steeds meer energie opwekken, vertelt Simons. “Overdag wordt een groot deel van de opgewekte energie teruggeleverd aan het net, terwijl ’s avonds juist stroom wordt afgenomen. Op de jaarrekening worden stroomlevering en stroomverbruik nu nog tegen hetzelfde tarief verrekend, zodat bewoners per saldo gunstig uitkomen. Echter wordt de zogenaamde salderingsregeling in de komende jaren langzaam afgebouwd. Je krijgt steeds minder terug voor je opgewekte energie, waardoor het aantrekkelijker wordt om zélf energie op te slaan. Speciaal voor deze doelgroep leveren wij plug-and-play HV-thuisbatterijen met een opslagcapaciteit <20 kWh, waarmee een hoge laad- en ontlaadefficiëntie van meer dan 97% wordt gegarandeerd. Doordat deze systemen niet onder de PGS 37-1-richtlijn vallen, zijn zij bovendien heel kostenefficiënt.”

Eigen energieopslag als verdienmodel

Zowel voor bedrijven als bewoners kan eigen energieopslag een interessante businesscase zijn, benadrukken Van Manen en Simons. “Zo kunnen zij geld verdienen door hun accu(’s) op te laden bij gunstige of negatieve stroomprijzen en terug te leveren bij hoge tarieven. Omdat de ‘dure momenten’ vaak ook de momenten zijn waarop de stroomvraag het hoogst is, helpen zij bovendien om vraag en aanbod te balanceren.”

Onze toekomst is all-electric

“Onze energievoorziening wordt onmiskenbaar all-electric”, verwachten beide heren. “Gestimuleerd door de klimaatdoelstellingen zullen we steeds meer overstappen van fossiele brandstoffen naar elektrische energie. Dit betekent dat er steeds meer piekvragen ontstaan en dat we nóg afhankelijker worden van het net. Wij verwachten dat de wal hier het schip zal keren en dat eigen energieopwekking en energieopslag de norm worden. Top HV Systems sorteert hier nu al op voor met een uitgebreid producten- en dienstenaanbod voor HV-systemen, zodat klanten straks niet voor verrassingen komen te staan.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.