Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Heeft uw school de ventilatie al op orde?
De Orcon WTU met geïntegreerde warmtewisselaar en CO2-sensoren is recent toegepast in de Van der Brugghenschool in Huizen.

Heeft uw school de ventilatie al op orde?

Een buitengewoon binnenklimaat in elk lokaal

Om een optimaal leer- en werkklimaat voor leerlingen en leerkrachten te garanderen, is goede ventilatie essentieel. Zeker nu scholen steeds beter geïsoleerd worden. “Zonder goede ventilatie blijft vuile lucht in de school hangen, met muffe lucht, bacteriën en schimmels tot gevolg”, vertelt Peter van Vuuren, Productmanager utiliteitsventilatie bij Groupe Atlantic Nederland. “Als gevolg hiervan liggen concentratieproblemen, vermoeidheid, hoofdpijn en zelfs astmatische klachten op de loer. Niet voor niets zet onze overheid hoog in op schone lucht. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het RVO bijvoorbeeld het Programma van Eisen Frisse Scholen opgezet, waarin een goed ventilatiesysteem geadviseerd wordt. Door corona zijn de eisen hiervoor zelfs aangescherpt: elke school moet uiterlijk 31 augustus 2024 de ventilatie op orde hebben. Groupe Atlantic Nederland ondersteunt hierbij: van advies, ontwerp en montage tot inbedrijfstelling en service.”

Een goede luchtkwaliteit reduceert het ziekteverzuim en verbetert de leerprestaties, weet Van Vuuren. “Met de ventilatieproducten van het merk Orcon levert Groupe Atlantic Nederland hier graag een bijdrage aan. Met onze decentrale en centrale WarmteTerugwinUnit (WTU) ventilatiesystemen creëren we een ‘buitengewoon binnenklimaat’ in elke school. Ook wanneer de ruimtes beperkt zijn. Dankzij een geringe inbouwhoogte, een uitgebreide capaciteitsrange, flexibele plaatsingsmogelijkheden (horizontaal of verticaal, vloer of plafond), een uiterst stille werking én slimme aansturingstechnieken kunnen we elk lokaal van gezonde lucht voorzien. De toegepaste EC-motoren met achterovergebogen schoepen en gelijkstroomtechniek zorgen bovendien voor een zeer hoog rendement, een hoge energiebesparing en een lange levensduur.”

Efficiënte warmte- en vochtterugwinning

De WTU van Orcon betreft een mechanisch ventilatiesysteem met een zeer hoge capaciteit, die ruim boven de Frisse Scholen eis ligt. Een warmtewisselaar maakt een efficiënte warmteterugwinning mogelijk. “In de warmtewisselaar wordt de warmte uit de gebruikte binnenlucht efficiënt overgedragen aan de ‘verse’ buitenlucht, zonder dat de luchtstromen zich vermengen”, legt Van Vuuren uit. “Dankzij een enthalpiewisselaar wordt bovendien vocht teruggewonnen.” Een enthalpiewisselaar is een poreus membraan, waardoor waterdampmoleculen (0.26 nm) goed kunnen doordringen terwijl luchtmoleculen (0,37 nm) en virussen (30-90 nm) worden geweerd. “Hierdoor wordt te allen tijde een veilige ventilatie geborgd.” De techniek wordt bevestigd door onderzoeken van de American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). En ook een onderzoek van Gaontech naar de partikelgrootte en permeabiliteit van virussen bevestigt de werking van de enthalpiewisselaar.

Openbare basisschool De Gezellehoek in Roosendaal

Het WTU balansventilatiesysteem is recent toegepast bij de renovatie van openbare basisschool De Gezellehoek in Roosendaal. “Met het oog op de duurzame doelstellingen voor 2050 zijn hier meerdere toekomstbestendige maatregelen getroffen”, vertelt Van Vuuren. “Zo is de thermische schil van de school volledig geïsoleerd. In de plafonds van de lokalen heeft Bogers Installatieburo bovendien ons balansventilatiesysteem geïnstalleerd, waardoor alle lokalen permanent van schone, voorverwarmde lucht worden voorzien.” De energiezuinige WTU zorgt – ondersteund met extra verwarming of verkoeling – dat de temperatuur in de lokalen de hele dag 20˚C blijft, vertelt hij. “Dankzij ons ventilatiesysteem én de isolerende maatregelen is het leer- en werkklimaat in De Gezellehoek flink verbeterd. Bovendien is het energieverbruik met 50% gereduceerd.”

Montage aan de plafonds bleek helaas niet mogelijk. In plaats hiervan werd een oplossing gevonden in de bergingsruimten.

Van der Brugghenschool in Huizen 

De Orcon WTU met geïntegreerde warmtewisselaar en CO2-sensoren is recent ook toegepast in de Van der Brugghenschool in Huizen. “Ambitie van deze basisschool was een gezond en comfortabel binnenklimaat, waarin leerkrachten geconcentreerd kunnen werken en leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen”, vertelt Van Vuuren. “Belangrijke randvoorwaarde hierbij was een compact en uiterst stil systeem. De beschikbare ruimte in het gebouw was namelijk beperkt. Geen enkel probleem voor onze decentrale WTU type 800-EC-IE, die zich dankzij zijn geringe inbouwhoogte en stille werking bij uitstek leent voor bestaande scholen.” Montage aan de plafonds bleek helaas niet mogelijk. In plaats hiervan hebben Installatiebedrijf LOGO Huizen en Groupe Atlantic Nederland een oplossing gevonden in de bergingsruimten. “De WTU-systemen zijn hier verticaal tegen de wanden gemonteerd en aangesloten op de (nieuwe) luchtkanalen.”

Uniek aan de WTU-800-EC-IE is de eenvoudige en flexibele montage. Bovendien vraagt de unit weinig onderhoud en is inregeling op afstand mogelijk. “Via onze webportal kan de installateur het systeem 24/7 monitoren. Hierdoor kan snel geanticipeerd worden op storingen en calamiteiten en wordt zelfs voorspelbaar onderhoud mogelijk”, aldus Van Vuuren. “Dankzij een makkelijk toegankelijk serviceluik is ook de service eenvoudig. In geval van vragen of problemen, kunnen installateur én eindgebruiker te allen tijde terugvallen op onze support. Zo werken we samen aan een buitengewoon binnenklimaat.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.