GEBO Grondboringen
01:32
11-01-2016

Grondboringen: weten waar wat zit

Het streven naar meer duurzaamheid leidt tot groeiende opdrachten voor in grondboringen gespecialiseerde bedrijven. Voor winning van bodemenergie en kwaliteitswater.

Twee producten voor verschillende doeleinden door één en hetzelfde bedrijf: grondboringen voor enerzijds de winning van kwaliteitswater en anderzijds de opwekking, verwerking en uiteindelijk ook opslag van bodemenergie. GEBO Putboringen uit het Vlaamse Dessel realiseert nu al meer dan zestig jaar grondboringen voor allerhande projecten. Met als uiteindelijk hoger doel een schonere, milieubewustere en vooral leefbaardere wereld, zegt Gert Geboers, directeur van GEBO. “Wij opereren altijd vanuit één en hetzelfde uitgangspunt: voor de klant de meest duurzame oplossing vinden.”

Bodemkennis
GEBO’s wortels liggen in de winning van kwaliteitswater. Dat begon zestig jaar geleden, toen   de eerste grondboringen werden uitgevoerd voor winning van drinkwater voor mens en dier en productiewater voor voedingsdoeleinden. Later kwamen daar nog waterwinningen voor irrigatiedoeleinden en brandblustoepassingen bij. Kennis van bodemgesteldheid noemt Geboers kenmerkend voor zijn bedrijf. “Een ‘waterzoekspecialist’ word je niet zomaar, daar gaat jaren praktijkgerichte ervaring aan vooraf. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van zelf samengestelde databases, waarin waterkwaliteit en grondgesteldheid op verschillende diepten worden vastgelegd. We kunnen dus voorspellen welk soort water zich op welke diepte bevindt.” Voor drinkwater blijkt bijvoorbeeld diep te moeten worden geboord. Veel dieper althans dan voor bluswater of water voor land- of tuinbouwtoepassingen, waterproducten waarbij vooral de kwantiteit ervan belangrijk is. Geboers: “Wij boren tot zeshonderd meter diepte. Het gaat erom dat je kennis hebt van waar je wat kunt vinden.”

Opbrengst
Een niet minder belangrijk onderdeel vormen grondboringen voor winning van bodemenergie. Juist in een tijd dat warmtekoude-opslagen steeds vaker besteksmatig worden voorgeschreven, een voorname bron van inkomsten, zegt Geboers. “Wij boorbedrijven onderscheiden twee soorten bodemenergiesystemen. Zo heb je de open systemen, waarbij grondwater wordt opgepompt en vervolgens weer wordt teruggeïnfiltreerd. Warmtepompen die zijn gekoppeld aan open systemen leveren een COP-waarde van 5, gedurende het hele te verwarmen seizoen. Nog sterker is de winst bij koeltoepassingen. Dan leveren open bronsystemen een winst op die soms twintig maal hoger ligt dan bij een klassieke koelmachine. Daarnaast heb je ook gesloten systemen die vooral veel worden toegepast in de woningbouw. Deze systemen zijn in principe onderhoudsvrij.”

Zelfvoorzienend
GEBO voert de boringen bij voorkeur uit in eigen beheer. Dat wil zeggen dat er, naast de grondboringen zelf, de installatietechnische voorzieningen (waaronder installeren van technische ruimten), de monitoring en het onderhoud worden uitgevoerd. En dat laatste blijkt best bijzonder. Geboers: “Wij zijn een bedrijf dat graag buiten de gebaande paden treedt. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van spoelboortechnieken met kleine boordiameters, dat het voordeel heeft van een sneller installatieproces tegen bovendien lagere kosten. Niet iedereen was daarvan direct overtuigd. Maar nu, na inmiddels twintig jaar open bron-expertise, uitgevoerd bij enkele honderden projecten, heeft onze methode zich wel bewezen.”

Tekst: Sjoerd Meuleman Beeldmateriaal: GEBO

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Installatie en Bouw Nederland partners

Kemper en Van Twist Diesel BV