Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Ernstige nadelige gevolgen nog steeds onderschat

Ernstige nadelige gevolgen nog steeds onderschat

Pleidooi voor een gezond binnenklimaat

Als je bedenkt dat we gemiddeld tachtig tot negentig procent van onze tijd binnen doorbrengen, dan is aandacht voor een gezond binnenklimaat geen overbodige luxe. Toch laten we vieze lucht ongefilterd binnenkomen om vervolgens de deur te sluiten en weer uren te verblijven in die bedompte lucht. Dat gebeurt in huizen, scholen en talloze openbare gelegenheden. En dat terwijl hiervoor uitstekende ventilatieoplossingen zijn.  

Als iemand hiervan niet hoeft te worden overtuigd, dan is het Wouter Wijma, voorzitter van branchevereniging Binnenklimaat Nederland. Hij is doordrongen van het belang van een gezond binnenklimaat en zet zich vanuit Binnenklimaat Nederland in om dit overal, altijd én voor iedereen beschikbaar te maken. De aangesloten leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van ventilatie- en filtersystemen, lucht- en klimaattechnologie en producten en diensten op het gebied van koelen en verwarmen. De leden zijn actief in omgevingen voor wonen, werken, leren, verzorgen en recreëren. Samen zetten zij zich in voor een gezond binnenklimaat in utiliteits- en woningbouw. 

Wouter Wijma, voorzitter van Binnenklimaat Nederland: ‘De gevolgen van een slecht binnenklimaat reiken verder dan veelal wordt aangenomen’.

Bewustwording door CO2-meters

Op dit moment focust Binnenklimaat Nederland zich op twee thema’s. Een ervan is de verplichtstelling van CO2-meters. “Het gaat ons hierbij niet om de verplichting”, benadrukt Wijma. “Wat wij belangrijk vinden is de bewustwording. Overal waar de CO2-meter uitslaat, ziet de gebruiker met eigen ogen dat de luchtkwaliteit niet in orde is. Deze bewustwording blijkt de beste manier om over te dragen dat er werk aan de winkel is, dat het tijd is om het binnenklimaat aan te pakken.”

Pleidooi voor subsidie

Tegelijkertijd zet de branchevereniging zich in om deze bewustwording ook bij de overheid tot stand te brengen. “Op dit moment geeft de overheid subsidie aan huiseigenaren die hun woning isoleren. Onbegrijpelijk genoeg geldt deze subsidie niet voor de aanleg van een ventilatiesysteem ter verbetering van het binnenklimaat, terwijl een modern ventilatiesysteem ook energie bespaart door significant minder warmteverlies. Wij vragen hiervoor aandacht in de politiek. Zo waren we zeer verheugd dat we onlangs VVD Tweede Kamerlid Peter de Groot mochten ontvangen bij Brink Climate Systems. We hebben hem de ontwikkeling en werking van ventilatie en ventilatie-verwarmingssystemen laten zien. Tevens hebben we een pleidooi gehouden om de subsidie uit te breiden. Met de aandacht voor dit onderwerp zijn we weer een stap verder. Voor scholen is er al wel de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen, de ‘SUVIS-regeling’. Scholen die hun ventilatiesysteem verbeteren, krijgen hierdoor 30% van hun investeringskosten terug. In de praktijk blijkt dit percentage onvoldoende, maar het is een verbetering.”

Onderschatte gevolgen

De gevolgen van een slecht binnenklimaat reiken verder dan veelal wordt aangenomen. Als een woning schimmel vertoont, dan weet iedereen dat dit wordt veroorzaakt door vocht en dat vocht slecht is voor onze gezondheid. Op het moment dat iemand allergisch reageert of eczeem vertoont, wordt dit verband veel minder gelegd, terwijl de relatie even evident is. “Hier geldt bovendien nog een extra argument om de ventilatie te verbeteren”, vertelt Wijma. “Het vraagt aanzienlijk meer energie om vochtige lucht op te warmen dan droge lucht. Dus ook uit milieuoogpunt is een gezond binnenklimaat beter. Op dit moment heeft één op de vijf woningen een schimmelproblematiek. Dit wordt nog erger nu de regering oproept om de thermostaat twee graden lager te zetten. Ook onderzoeken van TNO tonen het belang van een gezond binnenklimaat aan. Zo presteren leerlingen 20% beter als het klaslokaal goed geventileerd wordt en daalt in werksituaties het ziekteverzuim met 18% nadat een ventilatiesysteem is aangelegd.”

Veelheid aan activiteiten

Behalve de directe inzet voor een gezond binnenklimaat, werpt Binnenklimaat Nederland zich op als adviesinstituut voor professionals zoals installateurs, adviseurs en eindgebruikers. Zij stelt richtlijnen, bestekken en PvE’s op voor gezonde woningen en werkruimtes en legt hierbij de lat hoger dan het Bouwbesluit. Daarnaast verbreedt Binnenklimaat Nederland voortdurend haar werkterrein. Lag de focus tot voor kort nog op scholen en utiliteit, nu zijn de activiteiten ook gericht op zorginstellingen en woningen. Zij stelde hiervoor een ventilatiekeurmerk op, dat nu wordt uitgerold naar de utiliteitsbouw. En ten slotte is zij de oprichter van het platform ‘Gezond Binnen’ voor de consument.

Bekroning

Het totaal van deze prestaties was in 2020 aanleiding om Binnenklimaat Nederland te bekronen tot de meest innovatieve en vooruitstrevende vereniging van Nederland. Nederland telt op dit moment zo’n 65.000 verenigingen en stichtingen.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.