Het Centrale Utiliteiten Gebouw (CUG), het kloppend hart van EnTranCe
02:24
22-01-2017

EnTranCe Groningen | Energietransport over de brug

Een belangrijk onderdeel van de Energy Academy Europe in Groningen, gehuisvest in het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland, is het Energy Transition Centre (EnTranCe). In deze proeftuin voor energiesystemen op het Zernike-complex bouwen bedrijfsleven, ondernemers en onderwijs aan de energievoorziening van morgen. De Groot Installatiegroep leverde middels het deelproject EnTranCe-ETB een belangrijke bijdrage aan het op duurzaamheid gerichte initiatief.

Als het gaat om energieproductie, -distributie en -transport vraagt het klimaat- en milieuvraagstuk wereldwijd om meer innovatie. Met EnTranCe speelt Noord-Nederland nadrukkelijk in op deze behoefte. EnTranCe streeft ernaar een toegangspoort te zijn om goede ideeën en voorstellen op energiegebied te vertalen naar succesvolle projecten en producten. Hiertoe worden binnen de proeftuin mensen, bedrijven en aspirant-ondernemers uitgebreide technische faciliteiten geboden, waarbij zij tevens gebruik kunnen maken van de uitgebreide expertise van onderwijs en bedrijfsleven.

Tussenstation DEV 1. De DEV’s leveren onder andere koud en warm water, aardgas, drinkwater, elektriciteit en datavoorzieningen

Leidingbrug
In het najaar van 2015 bracht De Groot Installatiegroep op het EnTranCe-terrein als hoofdaannemer het deelproject EnTranCe-ETB ten uitvoer, in opdracht van de Hanzehogeschool Groningen, één van de initiatiefnemers van het project. Dat alles gebeurde binnen een speciaal samengesteld bouwteam, dat naast De Groot Installatiegroep en de bouwdirectie bestond uit technisch adviseur Nijeboer-Hage (Assen). “Dit deelproject omvatte een drietal onderdelen”, legt projectleider Derk Dijk namens De Groot uit. “Allereerst hebben we de complete levering en montage verzorgd van de Energy Transition Bridge, kortweg ETB. Het gaat hierbij om een circa 120 meter lange en zo’n drie meter brede stalen leidingbrug, waarover warm en koud water, elektra, gas en data worden gedistribueerd die binnen de proefopstellingen en testfaciliteiten benodigd zijn.” De brug, tevens voorzien van apparatuur om de energiestromen te kunnen monitoren en regelen, mondt uit in een achttal deviation units (DEV’s), waarvan De Groot de detailengineering en installatie voor rekening nam. “Deze DEV’s zijn een soort tussenstations, waaruit de eindgebruikers in de proefopstellingen de benodigde energie kunnen betrekken. Daarnaast wordt de binnen de proefopstellingen opgewekte duurzame energie via de DEV’s weer teruggeleverd aan de ETB.”

Verdeler/verzamelaar in het CUG

Startpunt
Markeren de DEV’s het einde van de leidingbrug, het Centrale Utiliteiten Gebouw (CUG) op het terrein vormt juist het startpunt. Binnen dit glazen gebouw zijn de primaire technische installaties (waaronder een WKO-installatie) ondergebracht die de ETB voeden met een constante stroom van warm en koud water en elektra (via een railkokersysteem). “Ook de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en meet- en regelvoorzieningen binnen het Centrale Utiliteiten Gebouw zijn door ons van A tot Z gerealiseerd, zowel wat betreft het ontwerp als de installatie ervan”, aldus Dijk, die terugkijkt op een in alle opzichten geslaagd project. “Samen met onze bouwteampartners hebben we hier een divers en duurzaam getint oplossingenpakket geboden dat perfect aansluit bij het karakter en de filosofie van EnTranCe.”

Energietransport over de brug Groningen

Tekst: Chris Elbers    Beeldmateriaal: De Groot Installatiegroep

 

i-project-infov3Projectinfo

‘Leidingisolatie die gezien mag worden’
In het Energy Transition Centre (EnTranCe), de Groninger proeftuin voor energiesystemen van de toekomst, vallen de cv- en koelleidingen direct in het oog. Vooral dankzij de rode en blauwe leidingisolatie, aangebracht door Phoenix BIO, specialist in brandwerende- en isolatievoorzieningen.

“Waar we normaal gesproken leidingen isoleren met minerale wolschalen en zwarte Elastomeer, is in dit geval gekozen voor leidingisolatie in kleur”, vertelt Wessel van Meggelen, samen met Sabastiaan Kamstra directeur-eigenaar van Phoenix BIO. “In nauwe samenwerking met De Groot Installatiegroep hebben wij alle cv-leidingen van rode K-Flex voorzien, om warmteverlies naar de omgeving te voorkomen. De koelleidingen zijn door ons geïsoleerd met blauwe K-Flex, om condensatie en roestvorming tegen te gaan. De rode en blauwe isolatie zorgen niet alleen voor een duurzame installatie en een flinke energiebesparing, maar ook voor een bijzondere aanblik.” Tijdens de vooroplevering half november gaf de opdrachtgever aan zeer enthousiast te zijn over de uitstraling én afwerking van de leidingisolatie, vertelt hij. “Een groot compliment voor onze monteurs, die echt vakwerk hebben afgeleverd.”

In een eerdere fase van het EnTranCe-project heeft Phoenix BIO ook alle buitenleidingen mogen isoleren, in samenwerking met De Groot Installatiegroep. Hiervoor is gebruikgemaakt van Stucco aluminium beplating.

Brandwering, isolatie en onderhoud
Phoenix BIO is een VCA-gecertificeerd bedrijf met een team van 22 vakspecialisten, waaronder gekwalificeerde isolatiemonteurs en brandpreventie-applicateurs. Het bedrijf is sinds vorig jaar gevestigd in Heerenveen, van waaruit renovatie- en nieuwbouwprojecten in Noord- en Midden-Nederland worden gerealiseerd. Zowel in de industrie- als utiliteitsbouw.


Bouwinfo

Opdrachtgever
Hanzehogeschool Groningen

Bouwdirectie
Bouwmanagement Doornkamp B.V.

Architect
De Unie architecten BNA

Installatieadvies
Nijeboer-Hage Technisch adviseurs B.V.

Installaties
De Groot Installatiegroep B.V., Phoenix BIO

Bouwperiode
juli 2015 – december 2015

Installatie en Bouw Nederland partners

Prefab Leidingsystemen Engie Servicesefficiency