Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Energiedistributie nieuwbouw RIVM EN CBG: Smart, lean en plug & play
De bouw van de nieuwe huisvesting voor het RIVM en CBG op de Uithof langs de A27 in Utrecht vordert zienderogen.

Energiedistributie nieuwbouw RIVM EN CBG: Smart, lean en plug & play

Onder de naam MEET heeft Strukton Worksphere een DBFMO-contract gesloten met de Rijksoverheid voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van het gebouw voor de duur van 25 jaar. MEET heeft Elektro Internationaal de opdracht gegund voor het leveren van slimme verdeelpanelen voor de elektrotechnische installatie ten behoeve van de kantoren en laboratoria.

Jeroen Dirkzwager, hoofd bedrijfsbureau van Elektro Internationaal licht de bijzonderheden van het project toe: “Wij hebben ervaring met het leveren van energiedistributiesystemen aan de farmaceutische branche. Maar dit project is toch wel heel speciaal, vanwege de condities en eisen die gelden voor de onderzoekslaboratoria. De kleinste veranderingen in omgevingsfactoren kunnen namelijk van invloed zijn op de tests die in de labs worden uitgevoerd. Het is uiteraard niet de bedoeling dat jarenlang onderzoek hierdoor teniet wordt gedaan. Daarom is een belangrijk aandachtspunt van dit project het op niveau blijven van de spanning. De stroom mag niet uitvallen, want ook dat kan desastreuze gevolgen hebben voor het belangrijke werk van het RIVM. De wens is dan ook een continue, probleemloze energiedistributie. Al ruim 40 jaar een kolfje naar de hand van Elektro Internationaal.”

Selectiviteitsstudie met automaten

In april 2020 kreeg Elektro Internationaal officieel de opdracht voor de benodigde laagspanningsonderdelen van de elektrotechnische installatie. Dirkzwager: “Toen zijn we samen met MEET gaan engineeren om tot de beste oplossing te komen. Daarbij is het initiële idee waar we op gecalculeerd hadden op de schop gegaan. We hebben al onze ervaring en kunde ingezet om een topproduct te kunnen leveren, dat aan alle kwalificaties voldoet. Vanwege aantoonbare voordelen hebben we het originele ontwerp op basis van zekeringen omgezet naar automaten. Schneider Electric heeft daarop een selectiviteitsstudie uitgevoerd. Op basis van het nieuwe ontwerp zijn we de hoofdverdelers en onderverdelers voor de gebouwgebonden installaties gaan produceren. Datzelfde geldt voor de verdelers voor de laboratoria, die verspreid zijn over 5 verdiepingen. De verdiepingen zijn ieder onderverdeeld in 4 kwadranten met in elk 10 labs. In ieder lab hangt straks een laagspanningsverdeler die in onze werkplaats is gemaakt.”

Slimme verdelers

“Alles aan de panelen die we bouwen, is smart. De inkomende en uitgaande zwaardere voedingen (waaronder de Masterpacts) van de hoofdverdelers zijn via ethernet uitleesbaar op standmelding, status en actuele kwaliteit van de breakers en energieverbruik. Als er aanspraak op het noodstroomgedeelte gemaakt moet worden en de generator schakelt in, dan vallen de niet preferente groepen weg om te voorkomen dat niet in één keer het volle vermogen op de generator komt te staan. Wanneer er teruggeschakeld wordt naar het trafobedrijf dan schakelen deze groepen weer bij. Dit wordt vanuit de smart hoofdverdelers via het netwerk aangestuurd.”

Signalering en power monitoring

Ook de 215 labverdelers die gebouwd worden in het systeem Prisma GK zijn smart op meer dan één manier. “Ten eerste zijn ze zijn verdeeld in drie segmenten”, vertelt Dirkzwager. “Naast een non-preferent deel dat uit mag vallen als er geen spanning is, is er een NKO (nood korte onderbreking), waarna de generator opstart en de voeding overneemt. Ook is er een NZKO (nood zonder korte onderbreking) die achter de UPS zit. Door de panelen op deze manier op te bouwen, garanderen we de continuïteit van de stroomvoorziening.” Ten tweede worden van deze panelen alle statussen van de groepen via PLC’s naar het netwerk gecommuniceerd, wat tevens geldt voor de kWh-meting. “Alle signaleringen en power monitoring worden uiteindelijk zichtbaar gemaakt in het dashboard, dat ingericht wordt binnen het EcoXpert platform van Schneider Electric.”

De voeding van deze kasten vanuit de hoofdverdelers gebeurt via een railkokersysteem van Canalis, dat door Schneider Electric wordt geleverd en gemonteerd. De 150 aftakkasten op de rail heeft Elektro Internationaal in productie. Dirkzwager: “De aftakkasten voeden de onderverdelers en tussen de onderverdelers en de labkasten zitten weer subverdelers. Elke subverdeler voedt twee kwadranten, dus daar leveren we er in totaal 10 van. Deze worden gebouwd in Schneider Electric Prisma P.”

Typical als uitgangspunt

“Vanwege de complexe indeling van het grote aantal labkasten is gekeken hoe een efficiencyslag gemaakt kon worden in de productie”, vervolgt Dirkzwager. “Speciaal daarvoor hebben we een typical gebouwd. Daarvan hebben we alle draadlengtes vastgesteld, zodat alle draden vooraf kunnen worden gemaakt. Zo hebben we het proces zo lean mogelijk gemaakt. En tot slot hebben we ook de Wieland connectorkabels alvast op de kasten gemaakt, zodat de panelen in de afrondende fase door MEET eenvoudig stekerbaar geïnstalleerd kunnen worden. Smart, lean en snel: van dit project gaat het hart van een moderne paneelbouwer sneller kloppen.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.