Dr. Nassau College
04:39
17-05-2017

Duurzaam, flexibel en toekomstbestendig installatiepakket voor Dr. Nassau College

Het nieuwe Dr. Nassau College, locatie Quintus en de naastgelegen Sporthal Olympus aan de Groen van Prinstererlaan in Assen bieden optimale ruimte om talent te ontdekken én te stimuleren. Groezelig wit, achterstallig onderhoud, hoge hekken en grauw asfalt hebben tijdens de gefaseerde sloop en nieuwbouw plaatsgemaakt voor optimale zichtlijnen, veel daglicht, warm hout, witte plafonds en frisse, heldere kleuren. 

In het project stonden duurzaamheid, flexibiliteit en toekomstbestendigheid voorop. Aspecten waar niet alleen bouwkundig, maar ook installatietechnisch maximaal op is ingespeeld. “Zo worden beide gebouwen duurzaam verwarmd en gekoeld middels drie lucht/water warmtepompen, die bij uitzonderlijke warmte of koude worden ondersteund door een cv-ketel of koelmachine”, vertelt Willy Klop, Project Manager bij Kropman Installatietechniek, verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige installaties in het project. “Als afgiftesysteem is gekozen voor vloerverwarming/vloerkoeling. Voor de naverwarming en -koeling hebben we vier luchtbehandelingskasten voorzien; twee ten behoeve van het college, één voor de kantineaula en één voor de sporthal.” In alle klaslokalen wordt verse lucht ingeblazen middels luchtzakken in de plafonds. “Vervolgens wordt centraal afgezogen via het plenum in de gangen. CO2-sensoren in de lokalen zorgen ervoor dat steeds voldoende lucht wordt ververst.”

Dr. Nassau College

Tijdelijke techniekruimte
Omdat tijdens de uitvoering het college in gebruik bleef, heeft Kropman Installatietechniek een tijdelijke technische ruimte naast de nieuwbouw ingericht, die onder andere de verwarmingsinstallaties, warm tapwatervoorziening en waterinstallaties uit fase 1 voedde. Totdat in fase 2 de definitieve techniekruimte gereed was. “We hebben eerst het college en tweedere van de sporthal gemaakt, op de vrije ruimte rondom het bestaande gebouw”, vertelt Klop. “Vervolgens is de bestaande bouw hier tussenuit gesloopt, waarna de kantineaula en het laatste deel van de sporthal tussen fase 1 zijn ingebouwd. Waarbij ook ruimte ontstond voor de nieuwe techniekruimte. Een Schneider gebouwbeheersysteem regelt, registreert, bewaakt en bestuurt alle installaties.”

Voor de legionellabeheersing in de doucheruimtes heeft de W-installateur een automatisch douchesysteem gerealiseerd. “Wanneer een douche meer dan 72 uur niet wordt gebruikt, wordt er een automatische spoeling gegenereerd, waarmee legionella wordt voorkomen”, vertelt Klop. “Daarnaast hebben we een warmwater-circulatieleiding voor de doucheruimtes gemaakt, om te garanderen dat legionella in het warm tapwatercircuit geen kans heeft. Het water in de circulatieleidingen wordt op temperatuur gehouden door de warmtepompen, waarbij twee gasboilers voor de naverwarming zorgen.”

Klop kijkt met een zeer goed gevoel terug op het project, waarin nauw met de architect, bouwkundig aannemer en alle installatiepartners is samengewerkt. “We hebben zeer regelmatig installatie-overleggen gevoerd met Breman Kloekke Elektrotechniek, om werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties perfect op elkaar af te stemmen”, vertelt hij. “Allebei hebben we onze 2D ontwerpen omgezet naar 3D, waarna we de tekeningen over elkaar hebben gelegd. Waardoor clashes en faalkosten in het werk tot een minimum werden beperkt.” Zeker in dit project geen overbodige luxe, vertelt Geert Kroezen, Manager Grootschalige Projecten bij Breman Kloekke Elektrotechniek, verantwoordelijk voor alle elektrotechnische installaties in het project. “De beperkte inbouwruimte boven de plafonds, de grote afstanden die soms overbrugd moesten worden en het vele constructiestaal zorgen soms voor flinke uitdagingen, onder andere ten aanzien van kabeldiktes en gootafmetingen. Een goede voorbereiding en afstemming met alle bouwpartners is dan onmisbaar.”

Dr. Nassau College

Duurzaam
In het college en de sporthal realiseerde Breman Kloekke Elektrotechniek onder andere de beveiligingsinstallatie, data-aansluitingen, toegangscontrole, anti-inbraakinstallatie en geluidsinstallatie (sporthal), evenals een IP-camera-installatie, om toezicht te kunnen houden op wat er in en rondom het gebouw gebeurt. “Overal in de gebouwen hebben we hoogfrequente, dimbare armaturen toegepast, voorzien van daglichtregeling en aanwezigheidsmelders. Zodat overal een aangenaam lichtklimaat heerst, zonder dat onnodig energie wordt verbruikt”, vertelt Kroezen. Alle elektrotechnische installaties zijn gekoppeld aan een KNX-gebouwbeheersysteem, inclusief een automatische zonweringsinstallatie. “Zodra de zonbelasting op de gevel toeneemt, zakt de zonwering automatisch. Hierdoor warmt het gebouw minder snel op, waardoor minder gekoeld hoeft te worden. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van het college. Leraren die ook op andere momenten verduistering wensen, kunnen het systeem eenvoudig handmatig overrulen.”

Flexibel en toekomstbestendig
Zoveel mogelijk elektrotechnische installaties zijn stekerbaar uitgevoerd, om de installatietijd te verkorten en faalkosten te minimaliseren, vertelt Kroezen. “Maar vooral ook vanwege een stukje flexibiliteit en toekomstbestendigheid. In de toekomst kunnen installaties eenvoudig worden aangepast, wanneer behoeften in de school wijzigen.”

Tekst: Lieke van Zuilekom     Beeldmateriaal: Kropman Installatietechniek en Breman Kloekke Elektrotechniek


i-project-infov3Projectinfo

100% stekerbare installatie
Duurzaamheid, flexibiliteit en toekomstbestendigheid: dat waren de uitgangspunten van het nieuwe Dr. Nassau College en de naastgelegen sportaccommodatie, waar Isolectra met haar oplossingen optimaal op wist in te spelen.

“In opdracht van Breman Kloekke Elektrotechniek hebben wij halogeenvrije Wieland vlakbandbekabeling, Wieland GST18®-componenten, B.E.G. aanwezigheidssensoren en B.E.G. bewegingsmelders geleverd”, vertelt Accountmanager Robin Smit. “Ten behoeve van de verlichtingsinstallaties en wandcontactdozen in de gebouwen.” De vlakbandkabels zijn van tevoren door Isolectra geprefabriceerd, waarbij de aftakblokken op vooraf besproken plekken zijn gemonteerd, vertelt hij. “Vervolgens zijn de installaties volledig stekerbaar op het project aangeleverd, waar de monteurs ze snel en efficiënt konden aansluiten.”

Dr. Nassau College

Isolectra zit bij voorkeur al in een vroeg projectstadium met de installateur aan tafel. “Zodat we een zo slim en voordelig mogelijke installatie kunnen samenstellen, die perfect inspeelt op de wensen en eisen van de klant”, vertelt Smit. “In dit project is dat zeker gelukt. Voor en tijdens de bouw hebben we het project regelmatig bezocht, om vragen van monteurs te beantwoorden en om advies te geven. Daarnaast hebben we samen met B.E.G. Nederland twee toolboxmeetings verzorgd op locatie van Breman Kloekke Elektrotechniek. Eerst voor de projectmonteurs en daarna voor het overige personeel, waarbij kennisdeling centraal stond. We kijken dan ook terug op een zeer prettige samenwerking, met Breman Kloekke Elektrotechniek en B.E.G..”


Optimale ICT-infrastructuur
Specialist in ICT-infrastructuur X-ICT heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inrichting van de data-installatie in het nieuwe Dr. Nassau College, locatie Quintus en de naastgelegen Sporthal Olympus in Assen. “In opdracht van Breman Kloekke Elektrotechniek hebben wij alle data-bekabeling aangelegd, inclusief data-aansluitingen ten behoeve van de telefonie- en CCTV- en WiFi-installaties”, vertelt projectleider Bekabeling Gerard Petter. “Volledig conform de eisen uit het bestek.”

In het college werd Cat 7 databekabeling gevraagd, vertelt hij, dat met Cat 6A keystones moest worden afgemonteerd. “In de sporthal mocht het complete netwerk Cat 6A worden uitgerold, inclusief de bekabeling. Daarnaast werd een LSA telefonie-stamkabel gevraagd, waaraan bepaalde eisen werden gesteld. Met onze Siemon producten hebben we hier perfect op ingespeeld.”

Dr. Nassau College

Alle werkzaamheden zijn door de eigen monteurs van X-ICT uitgevoerd, vertelt Petter. “Inclusief de plaatsing van enkele patchkasten op de begane grond en tweede en derde verdieping, waartussen een glasvezelbekabeling is aangelegd.”

De uitvoering gebeurde in fases. “Eerst hebben we alle bekabeling voor de nieuwe school en een deel van de sporthal gerealiseerd, inclusief de MER-ruimte met hoofd-patchkasten. Via de kruipruimte van het oude gebouw hebben we vervolgens een glasvezel- en telefoniebekabeling aangebracht, omdat beide delen na de oplevering van fase 1 in gebruik werden genomen. Vervolgens hebben wij – na een periode van sloop en bouw – in fase 2 de resterende ruimtes uitbekabeld. Waarna alle installaties gecertifieerd zijn opgeleverd.”


‘Bewegings- en aanwezigheidssensoren zorgen voor een flinke energiebesparing’
In de nieuwbouw van het Dr. Nassau College, locatie Quintus en Sporthal Olympus aan de Groen van Prinstererlaan in Assen zorgen bewegings- en aanwezigheidssensoren van B.E.G. Nederland bv ervoor dat nergens onnodig verlichting brandt. Waardoor flink bespaard kan worden op de energierekening.

“We hebben onze sensoren geleverd in opdracht van Breman Kloekke Elektrotechniek. Isolectra heeft de bijbehorende bekabeling verzorgd”, vertelt Erik Boswinkel, Sales Engineer bij B.E.G. Nederland bv. “Gedrieën hebben we optimaal ingespeeld op de wensen van het Dr. Nassau College, dat een uitnodigend, toekomstbestendig en duurzaam gebouw wenste.”

Dr. Nassau College

Met de sensoren kunnen de verlichtingsarmaturen in de algemene en lokale ruimtes worden geschakeld, vertelt hij. “In de kasten, opbergruimtes, et cetera zijn hiertoe bewegingsmelders voorzien. In de klaslokalen is gekozen voor aanwezigheidssensoren.” De toegepaste sensoren betreffen zogenaamde 2-fase-sensoren; een uniek concept van B.E.G.: “Met deze sensoren kunnen namelijk twee groepen als één verlichtingsgroep worden geschakeld. Eén sensor per klaslokaal was dan ook voldoende.”

Enkele maanden na de oplevering kijkt Boswinkel terug op een geslaagd project. “Breman Kloekke Elektrotechniek en Isolectra zijn vertrouwde partners van ons. De samenwerking verliep dan ook zeer prettig. Tijdens de eerste projectlevering hebben we samen met Isolectra de hoofdinstallateur begeleid, met een zeer efficiënte installatie tot gevolg.”


Bouwinfo

Architect DMV architecten
Bouwkundig aannemer Bouwgroep Dijkstra Draisma
Installaties Kropman Installatietechniek (W) en Breman Kloekke Elektrotechniek (E)
Stekerbare installaties Isolectra
Bewegingsen aanwezigheidssensoren B.E.G. Nederland bv
ICT-infrastructuur X-ICT
Verdeelinrichtingen BRControls Projects

Dr. Nassau College

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Installatie en Bouw Nederland partners

brandveiligheidTorenhove