Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
De Nederlandse Vereniging Warmtepompen (DHPA)

De Nederlandse Vereniging Warmtepompen (DHPA)

De Nederlandse Vereniging Warmtepompen (DHPA) verenigt de 25 belangrijkste leveranciers – producenten en importeurs – van warmtepompen in Nederland. Gezamenlijk voorzien wij vrijwel de gehele Nederlandse vraag; van kleine warmtepompen voor woningen tot grote systemen voor bijvoorbeeld winkelcentra en appartementencomplexen.

Forse groei

In tegenstelling tot wat sommigen denken, zijn warmtepompen verre van nieuw. De eerste warmtepompen werden al eind jaren ’80 in Nederland geplaatst; de techniek zelf is al véél ouder en daarmee volwassen. Wél nieuw is de recent ingezette forse groei van de Nederlandse markt, ingegeven door het klimaatbeleid en financiële stimulering zoals de ISDE-regelingen. Het marktaandeel bedraagt inmiddels zo’n 10% en heeft een structurele ‘double-digit’ groei!

Duurzaam

Door warmte van buiten naar binnen een gebouw te ‘pompen’ kunnen warmtepompen verwarmen. ‘Buiten’ is bijvoorbeeld buitenlucht, de bodem, grond- of oppervlaktewater of een warmtenet. Warmtepompen kunnen als enige techniek ook koelen door warmte juist van binnen naar buiten te ‘pompen’. Inmiddels geen overbodige luxe meer, zo ervoeren we deze zomer. Warmte uit of naar de omgeving halen, is duurzaam: de duurzaamste thermische energie is immers die energie die je niet hoeft op te wekken!

Opschaling vraagt om goed beleid

Voor het doorzetten van de geambieerde grootschalige uitrol moeten, naast het klimaatbeleid, ook het milieu- en het bouwbeleid meewerken. (Volgens ‘Parijs’ moeten we in 2030 al de helft CO2 besparen en dus navenant bij het klimatiseren van gebouwen.) Dit beleid is uiteraard ingericht op basis van bestaande technieken en infrastructuur. Daarom is er discussie over bijvoorbeeld de impact op bodem en grondwater bij bodem-gebonden warmtepompen (bodemenergie) en over geluid van buitenunits bij lucht-warmtepompen. Er is een voorstel voor – terechte – geluidsnormering. De branche heeft zich kritisch getoond op de ons inziens onnodig strenge voorgestelde norm en de onuitvoerbaarheid van de voorgestelde meetvoorschriften. Evenals de geluidsnormering is de EPG (Energie Prestatie Gebouwen) onderdeel van een forse wijziging van het Bouwbesluit dat medio 2020 van kracht wordt. Nieuwe BENG-eisen voor de thermische eigenschappen van de gebouwschil en voor verwarming en koeling van een gebouw, worden in de loop van 2020 van kracht. En de vernieuwde rekenmethode NTA8800 schat de warmtepomp op zijn terechte toegevoegde waarde. Ook het in mei door het kabinet gepresenteerde klimaatakkoord is gericht op verdere opschaling, ook en vooral in de bestaande bouw. In de praktische uitvoering daarvan zal ook sterk aan verdere standaardisatie en inpassing in de gebouwen zelf maar ook in de elektriciteits-infrastructuur moeten worden gewerkt.

Ketenpartijen belangrijk

Deze voorbeelden geven aan dat de keten hier zijn werk moet doen. De ketenpartijen, dus Installatie & Bouw als opdrachtgever en klant van de warmtepompensector, moet zijn brugfunctie vervullen naar het vastgoed en naar gebiedsontwikkeling! Heeft u hier ideeën over? Neem contact met ons op. We gaan graag het gesprek met u aan!   


De Nederlandse Vereniging Warmtepompen (DHPA) is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen in de woningbouw en utiliteit.

De DHPA draagt bij aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en wil leidend zijn in het proces van energiebesparing, CO2-emissie reductie en het gebruik van hernieuwbare energie. Dit kan DHPA alleen binnen de keten in samenwerking met de installatie- en bouwbranche.

Dit bereiken we o.a. door:.

• Promotie van de warmtepomp toepassingen;

• Nauwe samenwerking met wet- en regelgevende instanties;

• Normeren en aanjagen innovatie van technieken en applicaties.

Meer info: www.dhpa-online.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.