Brandveiligheid
01:19
08-06-2017

Brandveiligheid is een zaak van details

Grote investeringen kunnen teniet worden gedaan door het niet-brandwerend afdichten van doorvoeringen in brandscheidingen en brandcompartimenten. Daarvan tracht Schero Brandbeheersing, specialist in het beheersbaar houden van de gevolgen van brand, bedrijven én instellingen bewust te maken. Want op dit terrein is nog heel wat te winnen.

“In veel gebouwen is de brandveiligheid niet volledig op orde. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een grondige inventarisatie van kantoorvastgoed, fabrieken, zorggebouwen en ziekenhuizen. Mogelijk door Schero Brandbeheersing of door een onafhankelijke specialist”, aldus manager Vincent Smeets. “Waarbij onder andere de brandscheidingen, oppervlaktes, het aantal gebruikers, et cetera in kaart worden gebracht. En waaruit vervolgens een rapportage met bevindingen, geldende wet- en regelgeving en aanbevelingen rolt. Aan de hand van deze rapportage maken wij steevast een aanbieding, waarna we alles uit de kast halen om het pand brandveilig te maken. Zowel constructief, bouwkundig als installatietechnisch, waarbij we optimaal rekening houden met de mensen in het pand.” Want vaak worden de werkzaamheden uitgevoerd terwijl het pand in bedrijf blijft, vertelt hij. “Onze kracht is dat wij gewend zijn om te werken in kantoren die in gebruik zijn.”

Brandveiligheid

Flexibiliteit in werk, niet in brandveiligheid
“Onze opdrachtgevers stellen hoge eisen aan deze werkwijze”, gaat Smeets verder. “Avond-, nacht- en weekendwerk zijn ons dan ook niet onbekend. Zeker wanneer er brandkleppen geplaatst worden in kanaalsystemen, wat veel resonantie veroorzaakt. Bij extreme oplossingen wordt nauw samengewerkt met onze directeur, die ‘Brandmeester Preventie’ is.” Schero Brandbeheersing is VCA- en ISO- gecertificeerd. Tevens werken alle personeelsleden met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring); een must bij onder andere overheidsbedrijven en kinderdagverblijven.

Brandveiligheid

Specialist in kantoorvastgoed
Op de referentielijst van Schero Brandbeheersing staan onder andere fabrieken, ziekenhuizen en zorgcentra. “Maar onze meeste opdrachtgevers bevinden zich in de kantoorvastgoedbranche”, aldus Smeets, “waar toegenomen controles en een hoger veiligheidsbewustzijn leiden tot een grotere behoefte aan brandpreventie. Met grote regelmaat voeren we hier deuren, kozijnen en glas brandwerend uit en plaatsen we brandkleppen in de luchtkanalen, om brandscheidingen te optimaliseren. Waarbij we uitsluitend gebruikmaken van gecertificeerde producten. Met als resultaat: een gegarandeerd veilige werk- en verblijfomgeving, overeenkomstig bevoegd gezag en wetgeving.”

Schero Brandbeheersing is onderdeel van de Schero Groep, dat al ruim veertig jaar uitgebreide hulpverlening onder één dak biedt. Naast Schero Brandbeheersing vallen ook Schero Demontage & Intern Transport, Schero Milieu & Sanering, Schero Groen & Grondwerk en Schero Calamiteiten Dienstverlening onder deze groep.

Brandveiligheid

Tekst: Lieke van Zuilekom     Beeldmateriaal: Schero Brandbeheersing

Installatie en Bouw Nederland partners

brandmeldcentrale