Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit
Baas over je eigen opgewekte energie
Sla je eigen opgewekte zonne-energie voortaan op in thuisbatterijen/accu’s.

Baas over je eigen opgewekte energie

Eigen energieopslag wordt voor steeds meer bedrijven én bewoners interessant

In een tijd van stijgende woonlasten is Nul-op-de-Meter wonen erg populair. In navolging van vloer-, dak- en spouwmuurisolatie investeren steeds meer huishoudens in zonnepanelen, die ook steeds meer energie opwekken. Overdag wordt een groot deel van de opgewekte energie teruggeleverd aan het net, terwijl ’s avonds juist stroom wordt afgenomen. Op de jaarrekening worden stroomlevering en stroomverbruik nu nog tegen hetzelfde tarief verrekend, zodat bewoners per saldo gunstig uitkomen. Deze zogenaamde salderingsregeling wordt in de komende jaren echter langzaam afgebouwd. Je krijgt steeds minder terug voor je opgewekte energie, waardoor het aantrekkelijker wordt om zélf energie op te slaan. De Energy Storage Systems (ESS) van Top Systems spelen daar nu al op in en combineren tal van voordelen voor bewoners én bedrijven.

Victron Multiplus-II omvormer/ladercombi’s.

Antwoord op de terugleverbeperking

In Nederland worden we steeds minder afhankelijk van eindige energiebronnen zoals aardgas en aardolie. De overstap op zonnepanelen gebeurt echter zo massaal, dat ons energienet dit niet altijd aankan, weet Johan van Bochove, Technisch Verkoopadviseur bij Top Systems. “Ons energienet is niet ontworpen voor grootschalige teruglevering. Daarom geldt op steeds meer plekken in ons land een zogenaamde ‘terugleverbeperking’. Netbeheerders in bijvoorbeeld (delen van) Friesland, Flevoland, Groningen en Drenthe hebben al grenzen gesteld aan de hoeveelheid energie die je maximaal mag terugleveren. Hierdoor gaat ‘teveel’ opgewekte zonne-energie helaas verloren. Door je eigen opgewekte zonne-energie op te slaan in thuisbatterijen/accu’s kun je dit ondervangen en blijf je dus ‘baas over je eigen opgewekte energie’.”

1-fase ESS oplossing geïnstalleerd in de garage.

Noodstroomvoorziening bij netuitval

De zogenaamde ‘congestieproblemen’ of ‘het piepen en kraken van ons elektriciteitsnetwerk’ is voor veel bewoners reden om ESS te gebruiken als noodstroomvoorziening, vertelt hij. “Hierdoor blijven bij eventuele netuitval de koel-vriesinstallatie, verwarmingsinstallatie, verlichting, het alarmsysteem en/of andere ‘kritieke installaties’ een aantal uren of zelfs dagen in bedrijf. Voorwaarde hiervoor is wel dat – in geval van een 3-fasen aansluiting – alle fasen over een back-up (omvormer) beschikken. De accubank moet bovendien krachtig genoeg zijn om alle drie de omvormers te kunnen voeden.” Het hebben van zonnepanelen en een gridomvormer is niet voldoende om bij netuitval over stroom te blijven beschikken, benadrukt Pieter Boomsma, Technical Engineer bij Top Systems. “Immers: wanneer het net uitvalt, krijgen uit veiligheidsredenen ook de gridomvormers geen stroom meer. Hierdoor kunnen zij ook geen stroom meer leveren aan het huishouden. Dit kun je bijvoorbeeld ondervangen met een Victron ESS-systeem met MultiPlus of Quattro omvormer/ladercombi, waarbij de gridomvormer niet aan het openbare net maar aan het Victron ESS-systeem is gekoppeld.”

ESS biedt ook uitkomst voor bedrijven die de hoge kosten voor of lange aanlegduur van extra netcapaciteit bij een grootverbruikaansluiting willen ondervangen.

ESS voor peakshaving

Voor bedrijven zijn het steeds vollere stroomnet en bijbehorende beperkingen vaak reden om te kiezen voor ESS, weet Van Bochove. “Steeds meer bedrijven kunnen geen (extra) aansluiting krijgen”, vertelt hij. “Wie (verder) wil verduurzamen, automatiseren of groeien, moet daarom op zoek naar alternatieven. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat – op het moment dat meer stroom nodig is dan beschikbaar – de stoppen doorslaan.” Voor deze bedrijven kan peakshaving verlichting bieden. “Het ESS-systeem functioneert in dit geval als netondersteuning, door het opvangen van piekstromen in het energiegebruik. Met PowerAssist hebben wij deze functie – als enige in de markt – standaard geïntegreerd in onze Victron omvormers.” Daarnaast biedt ESS uitkomst voor bedrijven die de hoge kosten voor of lange aanlegduur van extra netcapaciteit bij een grootverbruikaansluiting willen ondervangen. “Immers kunnen bedrijven profiteren van tijdelijk extra vermogen, zonder dat hun aansluiting verzwaard hoeft te worden. Wanneer dit goed gedimensioneerd en gemonitord wordt, is op kritieke momenten altijd voldoende stroom voorhanden.”

Waar veel bedrijven van maandag tot en met vrijdag operationeel zijn, schijnt de zon ook in het weekend, benadrukt Van Bochove. “ESS biedt deze bedrijven de mogelijkheid om – met de extra opgewekte energie – de stroomtekorten doordeweeks aan te vullen. Bovendien kunnen zij hiermee het sluimerverbruik van bijvoorbeeld servers en camerasystemen opvangen. Om het ESS-systeem te financieren, kunnen bedrijven gebruik maken van de energie-investeringsaftrek (EIA), waarbij zij 45,5% van de investeringskosten kunnen aftrekken van hun winst.”

All-electric oplossing bij Waterwoningen Schoonschip in Amsterdam.

ESS als verdienmodel

Zowel voor bedrijven als bewoners kan eigen energieopslag een interessante businesscase zijn, vult Boomsma aan. “Zo kunnen zij veel geld verdienen, door hun accu(’s) op te laden bij gunstige of negatieve stroomprijzen en terug te leveren bij hoge tarieven. Omdat de ‘dure momenten’ vaak ook de momenten zijn waarop de stroomvraag het hoogst is, helpen zij direct om vraag en aanbod te balanceren.” Op dit moment ontwikkelt Top Systems de benodigde software om dit proces te automatiseren. Software die steeds interessanter wordt, naarmate de salderingsregeling afbouwt, aldus Van Bochove. “We zien nu al dat de energietarieven rond het middaguur, wanneer veel zon beschikbaar is, steeds vaker negatief zijn. Als gevolg hiervan moeten straks circa twee miljoen huishoudens én bedrijven gaan betalen voor elke kWh die zij terugleveren aan het net. Een accusysteem ondervangt dit probleem en zorgt er – samen met onze software – voor dat laden en terugleveren dynamisch kan meebewegen met de veranderende tarieven.” 

Kosten en baten

“Onze software regelt het laden en terugleveren op basis van de ‘Day-Ahead’ uurtarieven van energiebeurs EPEX”, vertelt Boomsma. “Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met zonvoorspellingen, laadefficiëntie én de afschrijving van de accu(‘s) en omvormer(s). Om voor 1 cent verschil te kopen en verkopen bijvoorbeeld, is niet interessant omdat dit niet opweegt tegen de netto kostprijs voor het laden en ontladen.” Bedrijven kunnen de software bovendien benutten voor hun peakshavingproces. “In de normale peakshavingsituatie worden de accu’s continu volgehouden, om bij te kunnen springen als de stroombehoefte hierom vraagt”, verduidelijkt Boomsma. “Dit klinkt logisch, maar is niet altijd gunstig. Ook bedrijven worden namelijk geconfronteerd met terugleverbeperkingen, die wij met onze zonvoorspellingen uitstekend kunnen afvangen. Wanneer veel zonuren worden verwacht, dan zorgt onze software ervoor dat op een gunstig moment op de avond ervoor al exact de juiste hoeveelheid stroom uit de accu’s wordt teruggeleverd aan het net. De ruimte die hierdoor ontstaat, kan de volgende dag worden aangevuld met (gratis) zonne-energie. Daarmee gaat onze software een stap verder dan de PowerAssist functie.” De software van Top Systems kan eenvoudig aan ieder Victron ESS-systeem met internetverbinding gekoppeld worden.

All-electric oplossing bij Waterwoningen Schoonschip in Amsterdam.

Slim en flexibel

De ESS-systemen van Victron onderscheiden zich door een uitstekende kwaliteit. Bovendien beschikt Victron over een slimme en open protocol interface, die zeer toegankelijk én bruikbaar is. “Alle Victron software is ‘open source’, waardoor deze eenvoudig geïntegreerd kan worden in bestaande en nieuwe systemen”, aldus Van Bochove. “Doordat het systeem volledig modulair is, kan ook eenvoudig en flexibel worden opgeschaald, mocht de situatie hierom vragen. Hiermee zijn bedrijven én particulieren voorbereid op de onzekere energiemarkt.” Wie kiest voor de Victron systemen van Top Systems, profiteert daarnaast van uitgebreide kennis en ondersteuning. “Op basis van de klantwensen selecteren wij graag de juiste systeemcomponenten, die inclusief duidelijke installatietekeningen geleverd worden. Naar wens kunnen wij de componenten bovendien al voorprogrammeren, waardoor een plug and play energiesysteem ontstaat.” 

De toekomst is all-electric

“Onze energievoorziening wordt onmiskenbaar all-electric”, verwachten Van Bochove en Boomsma. “Gestimuleerd door de klimaatdoelstellingen zullen we steeds meer overstappen van fossiele brandstoffen naar elektrische energie. Dit betekent dat er steeds meer piekvragen ontstaan en dat we nóg afhankelijker worden van het net. Wij verwachten dat de wal hier het schip zal keren en dat eigen energieopwekking en energieopslag de norm worden. Wie daar nu al op anticipeert, komt straks niet voor verrassingen te staan.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.