Werk mee aan de meterruimte van de toekomst!

De normcommissie ‘Meterruimten’ heeft de werkgroep ‘Meterruimte van de toekomst’ opgericht. Deze werkgroep gaat de mogelijkheden en behoeften onderzoeken om vanuit de norm NEN 2768 in te kunnen spelen op nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de bouw- en installatiemarkt op het gebied van de meterruimte. Dit wordt gedaan zonder concessies te doen aan eisen voor de veiligheid en doelmatigheid en hun onderlinge samenhang.

NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ is in 2016 gepubliceerd. Er lijkt een grotere behoefte aan meer vrijheden ten aanzien van de meterruimte zoals deze in de huidige norm gedefinieerd is.

Deze behoefte komt onder andere voort uit ontwikkelingen als de energietransitie, veranderende bouwprocessen en andere en meer diverse woonvormen en woonwensen. Daarom heeft de verantwoordelijke normcommissie besloten bovengenoemde werkgroep op te richten om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wensen van de markt. Om te komen tot een breed gedragen advies richting de normcommissie, is een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden in de werkgroep van belang. Marktpartijen worden uitgenodigd deel te nemen aan deze werkgroep.

Voor wie?
Deelname aan de werkgroep ‘Meterruimte van de toekomst’ is interessant voor partijen die werken in de bouwsector en in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de norm voor meterruimte NEN 2768:2016. Voorbeelden van stakeholders zijn consumenten organisaties, architecten, aannemers, installatiebedrijven, ontwikkelaars, beleggers, netbeheerder, nuts-bedrijven en producenten.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 158 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Meterruimten’ houdt zich bezig met meterruimten en de bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.