Veenendaal Palmen Grift | Vraaggestuurd ventilatiesysteem verhoogt comfort flatgebouwen

Comfortverbetering en eenvoud van bediening. Dat waren de uitgangspunten bij de renovatie van de zes flatgebouwen aan de Palmen Grift in Veenendaal. Eigenaar Patrimonium woonservice wilde bovendien een energielabelsprong maken. Om dit te realiseren, zijn op installatietechnisch gebied de CV-ketels vernieuwd en is het ventilatiesysteem omgebouwd van natuurlijke ventilatie naar een vraaggestuurd ventilatiesysteem op basis van CO2. De keus is gevallen op het vraaggestuurde ventilatiesysteem OxyGreen Collectief van Aralco NVS, dat vele voordelen biedt.

Frank Noij, projectleider vastgoedbeheer van Patrimonium woonservice: “Voor de renovatie van de flatgebouwen hebben wij – op het gebied van mechanische ventilatie – zes verschillende systemen onderzocht. Het tijdgestuurde systeem kwam hierbij als beste uit de verf. De aanbesteding volgde en werd gewonnen door Breijer Ventilatietechniek uit Rotterdam, die ons adviseerde het vraaggestuurde ventilatiesysteem OxyGreen Collectief van Aralco NVS toe te passen.”

Comfort en eenvoud
Frank Noij: “Comfort en eenvoud van bediening zijn voor onze bewoners van essentieel belang. Bij het tijdgestuurde systeem kan de bewoner de tijdklok zelf instellen. Dit is niet ingewikkeld, maar niet iedere bewoner kan dat zelf. Bovendien kan een bewoner het systeem ook ontregelen. Dat laatste is niet de bedoeling. Het grote voordeel van het vraaggestuurde ventilatiesysteem OxyGreen Collectief van Aralco NVS is dat het ventilatiesysteem volledig automatisch werkt. Een bewoner hoeft niets te doen. Een raam kan gerust worden opengezet, zonder dat dit een nadelige invloed heeft op de werking van het systeem. Een ander voordeel van Aralco is dat zowel de ventilatieroosters die zorgen voor de toevoer van verse lucht als het volledige ventilatiesysteem perfect op elkaar zijn afgestemd. Alles van één leverancier heeft allerlei praktische en niet te vergeten financiële voordelen.” Voor meer informatie: www.aralco.nl