Stralingsenergie, geleiding, convectie en inductie in één systeem

Innovatief hybride klimaatplafondeiland biedt 30% meer vermogen dan traditionele oplossingen

In gebouwen zijn klimaatinstallaties onontbeerlijk voor een optimaal binnenklimaat. “De lucht waarin mensen zich bevinden, alles wat zij in- en uitademen, de hoeveelheid warmte en koude die op elk moment wordt toegevoegd… het is allemaal bepalend voor het comfort, de gezondheid en de prestaties van mensen”, weet Ben van Ruiten, hoofd techniek bij Solid Air Climate Solutions, producent van geavanceerde en duurzame binnenklimaatoplossingen. “Ons innovatieve hybride klimaatplafondeiland (HESA) gooit hierbij hoge ogen. Door verwarming, koeling en ventilatie op maat in één systeem te combineren namelijk, wordt een aangenaam binnenklimaat voor iedere gebruiker gecreëerd.”

Het woord ‘hybride’ is een afgeleide van het Griekse woord Hybrida, dat ‘mengen’, ‘bundelen’ of ‘kruisen’ betekent. “In het hybride klimaatplafondeiland worden verschillende warmteoverdrachttechnieken gecombineerd, die elkaar versterken. Denk bijvoorbeeld aan stralingsenergie, geleiding en convectie, waarbij HESA nog een stapje verder gaat door ook inductie in het klimaatplafondeiland te integreren. Met dertig procent meer vermogen dan traditionele klimaatplafondeilanden als resultaat, waardoor met een kleiner systeem grotere ruimtes geklimatiseerd kunnen worden en/of eenvoudig in een hogere warmte- of koudevraag kan worden voorzien.” Het HESA-concept is geoptimaliseerd voor de herontwikkeling van kazerne De Knoop in Utrecht, vertelt hij, en afgelopen voorjaar officieel in de markt geïntroduceerd. Tijdens VSK 2018 wordt het systeem aan het grote publiek getoond.

Opbouw
HESA is uitgerust met een luchtinlaat, die zorgt voor de aanvoer van voldoende ventilatielucht, vertelt Van Ruiten. “De luchtinlaat is voorzien van een aantal nozzles, waardoor een decentrale aanvoer van ventilatielucht wordt bereikt. In de buurt van de luchtinlaat is aan de onderzijde van het paneel een aanzuigopening aangebracht voor de recirculatielucht. Lucht uit de ruimte wordt via de aanzuigopening aangezogen, omdat er plaatselijk onderdruk wordt gecreëerd door de ventilatielucht uit de nozzles. Deze gemengde lucht wordt aan de bovenzijde van het paneel gekoeld of verwarmd.” In geval van een betonnen plafond of verdiepingsvloer kan de warmte (of koude) in het beton worden opgeslagen of daaraan worden onttrokken, afhankelijk van de behoefte, vertelt hij. “Door de recirculatie treedt een significante capaciteitsvergroting op voor het hybride klimaatplafondeiland, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de voordelen geassocieerd met de radiatie en convectie van een traditioneel klimaatplafond.”

Projectbenadering
Vanwege de zeer geringe bouwhoogte is het hybride klimaatplafondeiland zeer geschikt voor toepassing in nieuwbouw- en renovatieprojecten, in kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen en retailprojecten waar, afhankelijk van het gebruik van de ruimte verse luchttoevoer, regelsysteem en fysieke afmetingen op maat worden ontworpen. Om hier optimaal invulling aan te geven, wordt Solid Air Climate Solutions graag al in een vroeg stadium, als partner, bij een project betrokken. “Tijdens de engineeringsfase van het project wordt het basis-klimaatplafondeiland gevormd, op basis van de wensen van de klant en het gebruik van de ruimte. Op verzoek wordt bovendien een capaciteits- en comforttest verzorgd. Deze test wordt gedaan bij onafhankelijke bureaus en volgens de geldende Europese Normeringen zoals de EN 7730.” Fabricage en assemblage vinden plaats in de fabriek in Sappemeer, vertelt hij, waar het hybride klimaatplafondeiland volledig wordt opgebouwd en getest. Tevens wordt het product hier voorzien van alle coderingen. “De eilanden worden vervolgens op transportbokken aangeleverd op de bouwplaats, waar de montage door onze montageploegen plaatsvindt. Hier worden de hybride klimaatplafondeilanden aangesloten op de transportleidingen voor lucht, water en bekabeling die voor andere disciplines/technieken aanwezig zijn. Na montage en aansluiten volgt de lekdichtheidstest van de aansluitingen en de beproeving op de juiste werking van de activering, waarmee een optimale werking van de installatie wordt geborgd.”

Nieuwsgierig? U vindt Solid Air Climate Solutions in stand 11.C074.

Tekst: Lieke van Zuilekom    Beeldmateriaal: Solid Air Climate Solutions