‘Smart Building vraagt om flexibel en open gebouwbeheersysteem’

In de woningbouw wordt het al heel normaal: door temperaturen, verlichting en zonwering variabel en persoonlijk in te regelen en te bedienen, wordt voor iedere bewoner een optimaal binnenklimaat bereikt. Een trend die we anno 2018 ook steeds meer zien in de utiliteitsmarkt, waar Smart Buildings sterk in opkomst zijn.

“Waar gebouwbeheersystemen tot voor kort eenmalig en statisch werden ingeregeld, op basis van de gewenste specificaties, groeit vandaag de dag de vraag naar flexibele systemen én slimme sensoren die anticiperen op de gebouwgebruikers, het milieu en Internet of Things (IoT) ontwikkelingen”, vertelt Rolf Huijssen, Algemeen Directeur van Webeasy BV. “Om hier optimaal invulling aan te geven, zijn open systemen die alle ICT-technieken kunnen adapteren onontbeerlijk. Eisen waaraan de systemen van Webeasy perfect voldoen. Aan de basis van onze systemen ligt steevast een hardware-onafhankelijk besturingsplatform, dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten en is voorbereid op huidige én toekomstige IoT-ontwikkelingen.” Aan het systeem kunnen eenvoudig gebouwapplicaties worden toegevoegd, vertelt hij. “Denk bijvoorbeeld aan applicaties voor de klimaatregeling, cv-ketel, warmtepompen, WKO-bronnen, verlichting, zonwering en beveiliging. De modulaire opbouw maakt ons systeem niet alleen zeer flexibel, maar ook geschikt voor elk project. Ongeacht de omvang.”

‘Smart Building vraagt om flexibel en open gebouwbeheersysteem’Waar gebouwbeheersystemen tot voor kort eenmalig en statisch werden ingeregeld, op basis van de gewenste specificaties, groeit vandaag de dag de vraag naar flexibele systemen én slimme sensoren die anticiperen op de gebouwgebruikers, het milieu en Internet of Things ontwikkelingen.

Extra flexibiliteit wordt bereikt doordat de Webeasy software niet alleen op een regelaar in de technische ruimte maar ook op de centrale computerserver (VMware) kan draaien, vertelt Huijssen. “Hierdoor kunnen niet alleen IoT-ontwikkelingen nóg eenvoudiger geïntegreerd worden, maar worden ook het beheer en onderhoud van het gebouwbeheersysteem aanzienlijk vereenvoudigd. Geen overbodige luxe in een tijd dat gebouwbeheersystemen snel verouderen.”

Voor de toekomst verwacht hij dat steeds vaker voor Software as a service (Saas) oplossingen wordt gekozen, waarbij gebruikers een vaste maandelijkse vergoeding betalen. “In ruil hiervoor zorgen wij ervoor dat systemen continu up-to-date zijn en beschikken over de nieuwste functionaliteiten en security-patches.” Ook verwacht Huijssen dat cloud-oplossingen een vlucht zullen nemen. “Ook hier is Webeasy op voorbereid. In de toekomst zullen wij steeds meer diensten in de cloud beschikbaar maken. Denk bijvoorbeeld aan de gebouwrapportages, waarmee gebouweigenaren, beheerders en facility managers 24/7 eenvoudig – ook op afstand – de gebouwprestaties kunnen inzien, analyseren en beheren. Zodat niet alleen energieverbruik en CO2-uitstoot tot een minimum worden beperkt, maar ook het werkcomfort wordt verhoogd, het gebouw gezonder wordt én blijvend aan de normeringen (energielabels, BREEAM) wordt voldaan.”

Met de Webeasy systemen kunnen activiteiten, verbruik én afwijkingen eenvoudig en snel inzichtelijk worden gemaakt, op basis waarvan de gebouwtechniek geoptimaliseerd kan worden. Dit biedt kansen voor de bouw- en installatiebranche, vertelt Huijssen. “In plaats van projectmatig een gebouw te ontwikkelen, neer te zetten en op te leveren kan nu namelijk een langdurige relatie worden aangegaan met de gebouweigenaar of gebruiker, tot en met de exploitatiefase. De branche kan hierbij diverse diensten aanbieden om klanten te ontzorgen. Bijvoorbeeld door als ‘digitale gebouw- en installatiebeheerder’ op te treden en het gebouw adaptief te maken op bezettingsgraden per afdeling, verdieping of bouwdeel.”

Benieuwd wat Webeasy voor uw gebouw kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op via r.huijssen@webeasy.nl of 06-51997874.

Tekst Lieke van Zuilekom     |    Beeld Webeasy BV
Uitgelichte afbeelding: 
In de toekomst zullen wij steeds meer diensten in de cloud beschikbaar maken. Denk bijvoorbeeld aan de gebouwrapportages, waarmee gebouweigenaren, beheerders en facility managers 24/7 eenvoudig – ook op afstand – de gebouwprestaties kunnen inzien, analyseren en beheren.’