‘Museum voor communicatie is klaar voor de toekomst’

In Den Haag nadert de grootscheepse renovatie van het voormalige PTT Museum zijn voltooiing. Van een plek waar de geschiedenis en collectie op het gebied van post, telefonie en telegrafie tentoon werden gesteld, ontwikkelt het museum zich tot een locatie waar bezoekers de impact van nieuwe communicatiemogelijkheden op het dagelijks leven op een interactieve manier kunnen ervaren, waarbij uiteraard ook de wijze van communicatie van de laatste honderd jaar in ere wordt gehouden. Het nieuwe Museum voor Communicatie zal bovendien ruimte bieden voor trainingen en events. Daarnaast wordt er een luxe club ingericht waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, media en politiek terecht kunnen voor onder andere vergaderingen, netwerkmomenten, eigen evenementen of om iets te eten en/of te drinken.

“Om het museum gereed te maken voor zijn nieuwe functie was een ingrijpende upgrade nodig. Zowel bouwkundig als installatietechnisch”, vertelt Wim Ippel, specialist engineer bij BAM Bouw & Techniek, verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige, elektrotechnische en datacommunicatie-installaties in dit project. “Het grootste deel van de installaties is vervangen. Denk bijvoorbeeld aan alle leidingwerk, de luchtbehandelingsinstallatie en de koude-opwekking in het pand. De warmteopwekking – waarvoor gebruik wordt gemaakt van het stadsverwarmingsnet – is wel behouden gebleven. Voor de koude-opwekking hebben we diverse warmtepompen geplaatst en aangesloten op nieuwe luchtbehandelingskasten, waardoor tevens een stukje warmte wordt gegenereerd. Daarbij is één relatief nieuwe koelmachine behouden gebleven.”

De gehele communicatie-installatie is vervangen, wat tevens geldt voor de verlichting: “In het gebouw hebben we een innovatief verlichtingssysteem geïnstalleerd, inclusief intelligente regeling voor lichtdimming, lichteffecten en lichtkleuren.  Aanwezigheidsmelders zorgen ervoor dat nergens onnodig verlichting brandt, waarmee het museum flink op zijn energiekosten kan besparen.”

Hoofd- en onderverdelers
Onderdeel van de werkzaamheden was tevens de vervanging van de hoofdverdeler en veertien onderverdeelinrichtingen. “De onderverdelers waren dusdanig verouderd, dat ze niet meer voldeden aan de normen en eisen van deze tijd”, vertelt Ippel. “Daarbij waren nieuwe voorzieningen gewenst, bijvoorbeeld met betrekking tot de verlichtingssturing. Om in het gevraagde vermogen te kunnen voorzien, is de bestaande hoofdverdeler van 630 A vervangen door een verdeler van 800 A.” Voor de vervanging nam BAM Bouw & Techniek contact op met Hager, onder andere op verzoek van de BAM serviceorganisatie, vertelt hij. “De monteurs van onze serviceorganisatie, waarmee het Museum voor Communicatie een langdurig service- en onderhoudscontract heeft afgesloten, hebben optimale kennis van de Hager producten. In hun bussen liggen de Hager componenten standaard op voorraad, waardoor eventuele problemen snel en doeltreffend verholpen kunnen worden. Daarbij beschikt Hager over hoogwaardige producten en een uitstekende backoffice, waar we te allen tijde een beroep op kunnen doen.”

Op basis van het installatieontwerp heeft BAM Bouw & Techniek een voorlopig ontwerp voor de verdeelinrichtingen gemaakt, inclusief het gewenste aantal kasten, eindgroepen en relaisschakelingen, vertelt Ippel. “Op basis van deze gegevens heeft Hager het ontwerp verder uitgewerkt en doorgerekend, conform de huidige wet- en regelgeving en rekening houdend met onder andere de beschikbare ruimte, kortsluitstromen en piekbelastingen. Waarbij het bedrijf tevens suggesties voor optimalisaties heeft gedaan.” Ed Kooijmans, accountmanager bij Hager: “We hebben regelmatig het project in Den Haag bezocht, om de bestaande situatie in kaart te brengen. Na akkoord door BAM Bouw & Techniek hebben we de definitieve tekeningen gemaakt en de verdeelinrichtingen gebouwd. Alvorens werd overgegaan tot de levering, hebben we bovendien een FAT (Factory Acceptance Test) uitgevoerd.”

Samenwerking
De montage van de verdeelinrichtingen is verzorgd door een onderaannemer van BAM Bouw & Techniek. De hoofdverdeler is door Hager geplaatst, vertelt Kooijmans. “Een uitdagende klus. Niet alleen vanwege de korte doorlooptijd in het project, maar vooral omdat de hoofdverdeler op de bestaande bekabeling moest worden aangesloten, waarvoor we specifieke voorzieningen hebben moeten treffen. Dankzij goede communicatie en afstemming met BAM Bouw & Techniek zijn we hier goed in geslaagd.” Ippel: “Gedurende dit project heeft Hager ons met raad en daad terzijde gestaan. Er werd proactief gereageerd op vragen en wijzigingen die we gaandeweg het project hebben doorgevoerd, zijn keurig opgepakt. We kijken dan ook met een goed gevoel op het project terug.”


Bouwinfo

Project Museum voor Communicatie, Den Haag
Bouw Kondor Wessels Amsterdam
Installateur BAM Bouw & Techniek (W en E)
Verdeelinrichtingen Hager

Tekst: Lieke van Zuilekom     Beeldmateriaal: Nicole Minneboo, Minneboo Fotografie
Uitgelichte foto boven: 
Vlnr Ed Kooijmans, Accountmanager Hager, Daniel Leerman, Technisch Specialist Hager en calculator in dit project en Wim Ippel, specialist engineer BAM Bouw en Techniek