Is uw noodstroominstallatie in topconditie?

Een noodstroominstallatie zal van het gebruik meestal niet slijten. De installatie draait immers maar zelden (tijdens de maandelijkse testen en bij daadwerkelijk netuitval). Dit betekent echter niet dat de installatie niet veroudert.

Gedurende hun levensduur kunnen dieselmotoren lekkages gaan vertonen, doordat pakkingen en afdichtingspezen uitharden en/of breken. De installatie kan inwendig vervuilen en naarmate de tijd verstrijkt kunnen mechanische componenten een verminderde werking krijgen, weet Mark Scheurwater, Service Manager bij Koninklijke Kemper en Van Twist, specialist in noodstroomaggregaten en diesel- en gasmotoren. “Om noodstroominstallaties gedurende hun technische levensduur in topconditie te houden en een optimale werking te garanderen, is periodiek onderhoud dan ook onontbeerlijk.”

Optimale zekerheid
“In de markt zien we dat bij de aanbesteding van projecten de Total Cost of Ownership én de manier waarop onderhoud wordt ingevuld, steeds belangrijker worden. Niet verwonderlijk, want het elektriciteitsnet wordt steeds onbetrouwbaarder, terwijl de energiebehoefte van bedrijven toeneemt. Zekerheid is dan gewenst, waar Koninklijke Kemper en Van Twist graag een bijdrage aan levert. Als organisatie hebben we ruim 180 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van noodstroominstallaties, waarbij we steevast een klantgerichte aanpak hanteren. Een hoge kwaliteit, betrouwbaarheid én duurzaamheid staan hierbij centraal.”


‘We zijn bevoegd voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte SCIOS-keuringen en -inspecties aan diesel-noodstroominstallaties (scope 4) en brandstoftoevoerleidingen en -retourleidingleidingen (scope 7C)’

Merkonafhankelijk onderhoud op maat
Koninklijke Kemper en Van Twist voert merkonafhankelijk onderhoud uit. “Naar klantwens stellen we een onderhoudscontract op maat samen, waarin we naast het jaarlijkse preventieve onderhoud ook volop aandacht hebben voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Op basis van onze jarenlange ervaring met noodstroominstallaties kunnen wij perfect inschatten welke kosten er over een langere periode verwacht worden”, vertelt Scheurwater. “Tijdens het jaarlijks preventieve onderhoud maken we gebruik van onze eigen loadbanks om de installaties op vollast te beproeven. Daarnaast zijn al onze engineers getraind om de jaarlijkse tankcontroles uit te voeren. We beproeven maandelijks installaties en organiseren netuitvaltesten. Kortom: alles om de noodstroominstallatie in topconditie te houden.”

Op dit moment heeft het bedrijf voor circa 2.500 noodstroominstallaties een service- en onderhoudscontract afgesloten. “Verspreid door het hele land en voor een keur aan opdrachtgevers; van kantoorgebouwen tot datacenters en van ziekenhuizen tot de petrochemische industrie. Al onze klanten zijn verzekerd van 24/7 storingsopvolging én een standaard serviceresponsetijd van maximaal 4 uur. Onze servicetechnici wonen en werken door het hele land en kunnen altijd snel ter plaatse zijn. En doordat zij zowel motormechanisch als elektrotechnisch zijn opgeleid, is totale ontzorging gewaarborgd. Van het onderhoud aan de dieselmotor t/m het afregelen van de installatie en onderhoud aan vermogensschakelaars en besturingspanelen.”


‘Doordat onze servicetechnici motormechanisch en elektrotechnisch zijn opgeleid, is totale ontzorging gewaarborgd.’

Keuringen en inspecties
Koninklijke Kemper en Van Twist is ISO 9001- en 14001-gecertificeerd en beschikt over een KIWA REIT-certificering voor het installeren van brandstoftankinstallaties, een MVO-prestatieladder certificaat (ISO 26000) en een BOVAG ‘Erkend Duurzaam Plus’ keurmerk. Daarbij heeft het bedrijf als eerste in de branche een SCIOS-certificering behaald. “Dit betekent dat we bevoegd zijn voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte keuringen en inspecties aan diesel-noodstroominstallaties (scope 4) en brandstoftoevoerleidingen en -retourleidingleidingen (scope 7C)”, vertelt Scheurwater. “In 2016 is het Activiteitenbesluit gewijzigd waardoor dieselmotoren van noodtoepassingen keuringsplichtig zijn geworden. Elke noodstroominstallatie moet een Scope 4 EBI (eerste bijzondere inspectie) ondergaan om vervolgens afhankelijk van het geïnstalleerd vermogen eens in de twee of vier jaar wederom periodiek geïnspecteerd (PI) te worden. Staat er een losse brandstoftank bij de installatie, dan is ook het leidingwerk van de tank naar de dieselmotor keuringsplichtig (scope 7C).”

Vervanging of revisie
“Waar het tot een aantal jaar geleden heel gebruikelijk was om noodstroominstallaties aan het eind van hun technische levensduur te vervangen, zetten we vandaag de dag hoog in op (gedeeltelijke) revisie, wat technische én financiële voordelen biedt. Omdat de installatie na revisie (met uitsluitend A-merk componenten) weer wordt teruggeplaatst op zijn originele locatie, hoeven opstelling, bekabeling, brandstofvoorziening en uitlaattracés namelijk niet te worden aangepast. Daarbij is revisie ook een duurzame keuze: de toegepaste componenten krijgen immers een tweede leven, waardoor afval en CO2-uitstoot tot een minimum wordt beperkt.”

Tekst:Lieke van Zuilekom     Beeldmateriaal: Koninklijke Kemper en Van Twist
Uitgelichte foto boven: 
‘Tijdens het preventieve onderhoud maken we gebruik van onze eigen loadbanks om de installaties op vollast te beproeven. Daarnaast zijn al onze engineers getraind om de jaarlijkse tankcontroles uit te voeren.’