Happy, healthy en productive employees als basis voor een optimale productiviteit

hæppey. Dat is de naam van de nieuwste dienstverlening van Strukton Worksphere, waarin de thema’s gezondheid, technologie en gebouwen optimaal samenkomen. “Met hæppey slaan we een brug naar een prettige, gezonde én duurzame werkomgeving, met een minimaal ziekteverzuim, een maximale productiviteit en gelukkige werknemers als resultaat”, vertelt Marc Kooij, Senior Business Development Manager bij Strukton Worksphere.

De aanleiding voor de nieuwe propositie is tweeledig, vertelt hij. “Op maatschappelijk vlak groeit de aandacht voor gezonde gebouwen. En dat is niet verwonderlijk, want wanneer mensen zich prettig voelen in een gebouw en minimale stress ervaren, wordt het verzuim aanzienlijk gereduceerd. Meer werkplezier en een hogere productiviteit zijn het resultaat. Daarbij worden werkgevers vandaag de dag gedwongen om in de ‘war of talent’ gezonde werkomgevingen te creëren die (nieuwe) werknemers overtuigen, boeien en binden.”

Gezondheidsindicator
“Met sensortechnologie zijn wij in staat om de luchtvochtigheid, temperatuur, CO2, licht en geluid in een gebouw actief te meten”, vertelt Kooij. “De data die hieruit voortvloeit, wordt door ons verrijkt, omgezet naar informatie en via een algoritme vertaald naar een gezondheidsindicator. Hiervoor werken we actief samen met onze zusterbedrijven.” De gezondheidsindicator wordt vervolgens op basis van een vlekkenplan gevisualiseerd in Strukton PULSE, een digitaal platform dat data over mens, techniek en omgeving verzamelt, vertaalt naar bruikbare gebouwinformatie en gebouweigenaren optimaal inzicht geeft. “Indien in een ruimte de meetwaarden onder een vooraf bepaalde toetswaarde komen, dan kleurt deze ruimte automatisch oranje of rood. Op basis hiervan kan passende actie worden genomen.”

Doordat de meetwaarden tevens worden weergegeven in disability-adjusted life year (DALY), worden gebouweigenaren nog eens extra getriggerd. “De DALY is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie en wordt gebruikt om de schade voor de gezondheid te meten. De eenheid geeft een duidelijke indicatie van het aantal levensjaren dat een onvoldoende scorend binnenklimaat werknemers kán kosten. Onze verwachting is dat gebouweigenaren hierdoor nog meer getriggerd worden om hun gebouw te optimaliseren, wat de gezondheid en het werkplezier van werknemers ten goede komt.” Facilitaire diensten kunnen de meetwaarden gebruiken om service en onderhoud op maat uit te voeren, terwijl huurders het instrument kunnen benutten om verbeterverzoeken bij hun pandeigenaren te staven.

Proof of concept
Vanaf 20 september wordt hæppey officieel in de markt geïntroduceerd. Dan start ook een reeks pilotprojecten, waarin de nieuwe dienstverlening verder wordt uitgewerkt. Hierbij werkt Strukton Worksphere actief samen met klanten én gebruikers

Tekst Lieke van Zuilekom     |    Beeld Strukton Worksphere