Duurzame klimaatplafonds voor voormalig VROM-kantoor

Het voormalige VROM-kantoor aan de Rijnstraat 8 in Den Haag wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd en verbouwd tot een nieuw rijkskantoor voor de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. In totaal komen er 4.400 werkplekken voor meer dan 6.000 gebruikers. Voor de energievoorziening en de klimaatbeheersing wordt optimaal gebruikgemaakt van nieuwe, duurzame technieken.

Het project is aanbesteed als een publiek-private samenwerking (PPS). Het bouwconsortium PoortCentraal, bestaande uit O.M.A, BAM Bouw en Techniek en ISS Nederland is hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp en de renovatie, evenals het onderhoud en de exploitatie voor de komende 25 jaar. “Hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek heeft ons al in de beginfase van het project benaderd om samen met architect O.M.A. de best passend (klimaat)plafonds voor het gebouw te selecteren en om de technische invulling hiervan te verzorgen”, vertelt Koen Schelling, directeur/eigenaar van Bestek-44 advies en engineering BV. “We hebben de plafonds uitgetekend in Revit-BIM. Vervolgens hebben we de coördinatie met de installateur voor onze rekening genomen. Samen hebben we toegewerkt naar een aanbestedingsgereed ontwerp, dat bij verschillende marktpartijen is neergelegd. En ook bij het inkoopproces hebben we BAM Bouw en Techniek ondersteund.”

20160818_151706_resized

In de vleugels in de hoogbouw is gekozen voor stalen klimaatplafonds met bandrasters die flexibel indeelbaar zijn, vertelt Schelling. “In de spine en het kopgebouw, waar de indeling vaster is, hebben we stalen klimaatplafonds met lamellen geëngineerd.” Een uitdaging hierbij betrof de beperkte inbouwhoogte van het plenum, vertelt hij. “Het was passen en meten om alle installaties in te bouwen. Maar het resultaat mag er straks zijn. In november is het gebouw mechanical gereed.”

Naast het gebouw op de Rijnstraat 8 is Bestek-44 druk bezig voor Delftse Poort in Rotterdam, World Trade Center Rotterdam en Infinity (voormalig ING House) in Amsterdam. Recent heeft het bedrijf de NIBC Bank in Den Haag opgeleverd.

Tekst: Lieke van Zuilekom     Beeldmateriaal: Bestek-44 advies en engineering BV