ENGIE Services

ENGIE Services laat techniek werken voor haar klanten. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op de realisatie van uw doelstellingen. Wij doen dit met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen. Onze efficiënte en effectieve toepassingen in technologieën verbinden wij met vakkennis in financiële, proces- en beheersmatige aspecten van het werk dat wij uitvoeren voor onze klanten. Of dat nu gaat over nieuwbouw, onderhoud en beheer, facility management of on- en offshore constructies en services.

 

 

 

 

 

PASSIE VOOR TECHNIEK
Het op een verantwoorde manier inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, actuele thema’s in werk- en leefomgevingen en de vraag naar zuinig energiegebruik is ons dagelijks werk. Teamwork en uitwisseling van kennis en kunde is daarin essentieel en vormt de basis van ons succes. Betrokkenheid bij het bedrijf, bij onze klanten en een passie voor techniek zijn onontbeerlijke waarden.

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
Vanuit die vertrekpunten ontzorgt ENGIE Services haar klanten met innovatieve, state-of-the-art oplossingen voor de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt. Wij dragen zo op een duurzame wijze bij aan een zuiniger gebruik van hulpbronnen, een comfortabel, energiezuinig binnenklimaat en een zo optimaal mogelijke benutting van technische installaties.

Nieuws gerelateerd aan ENGIE Services

KAPP

Bedrijfspresentatie | Vreugdenhil

De systemen ten behoeve van de warmteoverdracht in de nieuwe melkpoederfabriek van Vreugdenhil Dairy Foods waren al grotendeels uitgeëngineerd alvorens Kapp Nederland bij het project werd betrokken.

Lees meer »

Gorinchem | Vreugdenhil

In Gorinchem is onlangs de nieuwe melkpoederfabriek van Vreugdenhil Dairy Foods opgeleverd. De nieuwbouw is pal naast de oude fabriek gerealiseerd, die tevens blijft doorgaan met het produceren van alles wat met melkpoeders en zuivel-ingrediënten te maken heeft. Dankzij de uitbreiding kan Vreugdenhil Dairy Foods de te verwachten marktvraag en het melkaanbod beter opvangen.

Lees meer »