nen logo
01:01
11-04-2018

Werk mee aan de meterruimte van de toekomst!

De normcommissie ‘Meterruimten’ heeft de werkgroep ‘Meterruimte van de toekomst’ opgericht. Deze werkgroep gaat de mogelijkheden en behoeften onderzoeken om vanuit de norm NEN 2768 in te kunnen spelen op nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de bouw- en installatiemarkt op het gebied van de meterruimte. Dit wordt gedaan zonder concessies te doen aan eisen voor de veiligheid en doelmatigheid en hun onderlinge samenhang.

NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ is in 2016 gepubliceerd. Er lijkt een grotere behoefte aan meer vrijheden ten aanzien van de meterruimte zoals deze in de huidige norm gedefinieerd is.

Deze behoefte komt

Installatie en Bouw Nederland partners

Vihrea