Abonneren

Het tweemaandelijkse vaktijdschrift Installatie & Bouw is de afgelopen jaren een tijdschrift van formaat geworden, dat zijn nut en functie in de markt inmiddels volop bewijst. Installatie & Bouw staat zoals de naam al aangeeft helemaal in het teken van installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit in alle facetten, en dat zijn er tegenwoordig heel wat.

 

Iedere editie beschrijft Installatie & Bouw meer actuele projecten dan enig ander Nederlands vakblad. Van grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld ‘De Rotterdam’ tot het kleine project-om-de-hoek. De redactie beschrijft de projecten deskundig vanuit het vakmatige oogpunt van de specialist. Als abonnee blijft u tweemaandelijks op de hoogte van nieuws, ontwikkelingen en achtergronden.

 

Ontvang 6x per jaar Installatie & Bouw voor 63 euro per jaar exclusief BTW.

 

ING Bank IBAN NL46INGB0000417165 BIC INGBNL2A

t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie B.V. Weert, o.v.v. Installatie & Bouw

 

Informatie over abonnementen

info@louwersuitgevers.nl

Tel. +31 (0)495 450095

 

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.

Opzeggingen

Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.

 

previous-editions